Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold - Videreutdanning

Universitetet i Agder, Nettstudier
Varighet
1/2 år, 5 studiepoeng
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 1. desember
Varighet
1/2 år, 5 studiepoeng
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 1. desember

Om utdanningen

Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold – Videreutdanning

Levekårsundersøkelser og andre kartlegginger viser et behov for kompetanseheving i helsevesenet og andre offentlige tjenester omkring mangfoldet av kjønn og seksualiteter. I tillegg gir nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp ved kjønnsinkongruens føringer om kompetanseheving og utvikling av helsetjenestetilbud i både kommuner og helseforetak.

Studiet er delt inn i to fordypningsområder:

1) Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

Målgrupper for dette fordypningsområdet er psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og annet helsepersonell, for eksempel i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens.

2) Formidling og undervisning

Målgrupper for dette fordypningsområdet er pedagoger, lærere, barnehageansatte, sosionomer, journalister, og andre kommunale tjenesteytere.

For mange yrkesgrupper vil begge fordypningene være relevante. Dersom du ønsker, kan du følge undervisningen på begge fordypningene.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 1 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Forkunnskap om kjønnsmangfold og seksuelt mangfold er en fordel, men ikke en forutsetning for å ha utbytte av undervisningen.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- og videreutdanning. 5 studiepoeng.

Kostnader

Pris: kr 9.500

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder