Sammendrag
Bachelor
Kristiansand
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Historie

Gjennom studiet skal du

  • tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap for å besvare en historisk problemstilling
  • plassere historiske hendelser i de epokene de hører hjemme – og redegjøre for grensene mellom epokene
  • trekke sammenhenger mellom norsk og europeisk historie og verdenshistorie
  • gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk innebærer
  • forklare hvilke trekk ved kildene som får historikerne til å vurdere noen kilder som bedre enn andre, og vise hva som skiller faghistorie fra annen historieskriving
  • uttrykke deg faghistorisk både muntlig og skriftlig
  • skrive faghistoriske arbeider av et visst omfang på egenhånd
  • samarbeide faglig med andre

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!