Helse- og sosialinformatikk

Universitetet i Agder
Sammendrag
Master
Grimstad
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Helse- og sosialinformatikk

Programmet gir deg grunnlag for å vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse-, omsorgs- og velferdssektoren. Du vil også få en god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer, brukere og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren. Du lærer også om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon. En sentral målsetting er at studentene skal lære å gå aktivt inn ved utvikling, planlegging, implementering, bruk og evaluering av informasjonssystemer. 

I tillegg gir studiet deg kompetanse i problemorientert prosjektarbeid. Tema for prosjektarbeid tar utgangspunkt i konkrete problemområder fra praksis i helse- omsorgs- og velferdssektoren relatert til helseinformatikkfeltet. Du vil gjennom dette arbeidet opparbeide deg gode analytiske og metodiske ferdigheter og lære å utarbeide skriftlige prosjektrapporter.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!