Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Folkehelsearbeid

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Folkehelsearbeid

Er du interessert i å forstå hvilke faktorer som fremmer helse og trivsel i befolkningen? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Visste du at helseforskjellene faktisk øker i Norge, men at vi kan gjøre noe med dette? Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel på en arena eller til en målgruppe. I løpet av studiet vil du få en bred og tverrfaglig forståelse av helse, og hvordan grunnlaget for god helse først og fremst legges utenfor helsetjenesten. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har og hvilke valg vi gjør i hverdagen, som igjen påvirker helsen vår. Eksempelvis kan tilrettelegging for fysisk aktivitet på en arbeidsplass eller sosiale møteplasser i et lokalsamfunn bidra til å styrke helsen og trivselen din.

Fullført studium kvalifiserer deg for arbeid der du fremmer helse og forebygger sykdom. Målgruppene er på ulike arenaer i offentlig, frivillig og privat sektor. Når du er ferdig med utdanningen, kan du arbeide innen ulike fagsektorer i offentlig sektor. Eksempler er rådgiver- eller veilederstillinger i kommune og fylkeskommune. Du kan også arbeide i lærings- og mestringssentre i helseforetak, frivillige organisasjoner, private bedrifter og lignende. I andre studieår velger du et årsstudium som gjør utdanningen faglig bredere. Det kan styrke sjansene dine til å få ulike stillinger. Dette kan gjelde arbeid i NAV, frisklivsarbeid, i idretts- og friluftslivsorganisasjoner, samt stillinger som miljøarbeider. Flere av våre studenter har også etablert egne bedrifter.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights