Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, 2-årig masterprogram

Universitetet i Agder
Sammendrag
Master, 2 år
Kristiansand
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, 2-årig masterprogram

Hvorfor velge dette studiet?

Er du utdannet lærer og ønsker mer spesialisert kompetanse i et skolefag på masternivå? Da kan denne videreutdanningen være aktuell for deg. Her fordyper du deg i din valgte spesialisering og får mer kunnskap om fag i sammenheng med undervisning. Dere vil gå inn på temaer som læring, undervisning og formidling med fokus på trinnene 5-10 i utdanningssystemet.

Masterprogrammet er et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har en lærerutdanning rettet inn mot undervisning i grunnskolens trinn 5-10, og som har 60 studiepoeng i et undervisningsfag som det tilbys spesialisering i. Hvilke spesialiseringer som tilbys vil variere fra år til år.

Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng . Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid forankring i masterfag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk.

Masterspesialiseringer for høsten 2021 legges ut på uia.no/fagdidaktikk5-10.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg utdypende kunnskap i ditt valgte masterfag og fagets didaktikk, og gjennom arbeidet med masteroppgaven vil du oppnå en spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde rettet inn mot trinnene 5-10. Du vil få inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring på trinnene 5-10.

Opptakskrav/Søknad

Enten

a) Fullført grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)

eller

b) Fullført fireårig allmennlærerutdanning med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)

eller

c) Annen lærerutdanning: Individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk) og minst 30 studiepoeng pedagogikk.

Det vises til forskrift om opptak til studier og emner ved UiA og til utfyllende regler for opptak til Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, masterprogram.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/fagdidaktikk5-10

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!