Vis studentum.no som: Mobil

Engelsk - Master

Universitetet i Agder
Sammendrag
Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Master, 2 år
2 år, 120 studiepoeng
Ja
Oppstart: Høst - Kristiansand

Engelsk - Master

Spesialkompetanse om verdensspråket engelsk er etterspurt i media, skoleverk, næringsliv og mange andre sammenhenger. Vi legger vekt på at alle våre masterstudenter får grundige kunnskaper om teorier innen litteraturvitenskap og språkvitenskap. Deretter kan du velge om du vil spesialisere deg i språkvitenskapelige eller litterære emner.

Engelsk litteraturvitenskap

Engelsk litteraturvitenskap gir deg innsikt i viktige litterære verker fra den engelskspråklige verden. Du lærer ulike strategier for å tolke og forstå litterære tekster, og utvikler selvbevissthet og refleksjon rundt tolkningsspørsmål. Studiet gir oppdatert kunnskap om forskjellige tekster, sjangre, epoker og litterære tradisjoner. Masteroppgaver i engelsk litteraturvitenskap kan ta for seg litterære verker fra USA, Storbritannia eller andre engelskspråklige land.

Engelsk språkvitenskap

Engelsk språkvitenskap på masternivå gir deg kunnskap om språkvitenskapelige teorier og språkbrukeres forutsetninger for å snakke engelsk som morsmål og som andrespråk. Du lærer også hvordan språkvitenskapelige eksperimenter kan bevise eller motbevise teorier om språklæring og språkbruk. Emnene i språkvitenskap gir opplæring i analyse av språkstrukturer og eksperimentelle, psykolingvistiske tilnærminger til språkprosessering. Masteroppgaver i engelsk språkvitenskap kan dreie seg om teoretiske emner, eller tema knyttet til vitenskapelige eksperimenter.

Opptakskrav/Søknad

Søkere må ha fullført en bachelorgrad (180 studiepoeng). Søkere med tilsvarende utdanning der engelsk fodypning inngår (minimum 80 studiepoeng), eller med en cand.mag.-grad med engelsk som mellomfag kan også søke.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad.

Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agders visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!