Vis studentum.no som: Mobil

Engelsk, årsstudium

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er det viktig å kunne skrive og snakke engelsk og ha kunnskap om britisk og amerikansk kultur. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Årstudiet ved UiA gir en innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA. Vi legger vekt på variert undervisning og oppfordrer studentene til å bidra med kritiske og selvstendige vurderinger. Vi tilbyr et studieopphold i York det første semesteret.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk på en vitenskapelig måte
  • Du kan skrive oppgaver om ulike temaer innen litteratur, kultur og språk
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse .

Anbefalte forkunnskaper

Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!