Palliasjon/kreftomsorg og lindrende pleie

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger
Sammendrag
Fagskole
Levanger
60.0 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Palliasjon/kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanningen har som et overordnet mål å gi yrkesutøveren mulighet til å øke sin fagkompetanse og faglige bevissthet innen kreftomsorg og lindrende pleie.

En utdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering og habilitering i tillegg til lindrende pleie og omsorg ved livets slutt.

For kontakt eller mer informasjon om Palliasjon/kreftomsorg og lindrende pleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng gir graden Fagskolegrad ved fullført og bestått studium. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Palliasjon/kreftomsorg og lindrende pleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger

Besøksadresse:
Kirkegata 1
7600 Levanger

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 481 27 111
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Palliasjon/kreftomsorg og lindrende pleie:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!