Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier, Støren
120 studiepoeng
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
Søknadsfrist: 20. april kl.14:00
Klasserom, Nettbasert med samlinger
Startdatoer
Nettstudier
Høst 2022

Støren
Høst 2023

Kart og oppmåling

Ved THYF avd. Gauldal tilbyr vi, som de eneste i landet, en fagskoleutdanning spesielt rettet mot kart- og oppmåling (geomatikk). Her blir det lagt hovedvekt på emnene landmåling og GIS (geografiske informasjonssystemer). Kompetansen studiet gir, er det stor etterspørsel etter i arbeidslivet. Studiet passer godt for de som ønsker et yrke med både ute- og inneaktiviteter.

Til forskjell fra en del andre fagskolestudier er det her ikke et absolutt krav at du
har fagbrev eller relevant praksis. Har du generell studiekompetanse, oppfyller
du også kravene for opptak (se opptakskrav/søknad).

Landmåler i jobb

Foto: Ronny Danielsen 

Nytt tilbud fra høsten 2022:

Fra høsten 2022 blir studiet også tilgjengelig som samlingsbasert deltidsstudie! Dette vil være svært aktuelt for deg som for eksempel ønsker å studere ved siden av å jobbe. Studiet vil være nettstøttet, og derfor aktuelt om du er bosatt ett stykke unna.

Søknad til deltidsstudiet er nå tilgjengelig gjennom Samordna opptak. Frist for å søke er 20. april kl. 14:00. Neste opptak for heltidsstudiet er høsten 2023.  

Praktiske øvinger på skoleområdet

Lokalisering

Studiestedet ligger på Støren, ca. fem mil sør for Trondheim, i lokalene til Gauldal skole- og kultursenter. Lokalene er lyse og trivelige, og vi har fine uteområder hvor vi gjennomfører landmålingsøvelser.

Fornøyde studenter

Lang erfaring innen kart og oppmåling

Dette kart- og  oppmålingsstudiet ble opprettet i 2009, ved det som da het Gauldal fagskole. Linjen er en fortsettelse av undervisningen innen samme fagfelt ved Gauldal videregående skole som pågikk fra 1984 til 2009. Fagmiljøet har derfor lang erfaring og vi får gode tilbakemeldinger fra tidligere elever/studenter. Studiet har i dag blitt en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole, men vi er fremdeles lokalisert i Gauldal.

 Arve har fått en spennende arbeidshverdag etter endt utdanning hos oss. Les mer her!

Fleksibelt utdanningsopplegg

Frem til nå har utdanningen vært et to-årig heltids stedbasert studie (120 studiepoeng). De fleste studentene gjennomfører studiet i løpet av to år. Samtidig er vi fleksible,
slik at studenter som har spesielle behov eller ønsker, også har mulighet til å
gjennomføre utdanningen. Neste oppstart for dette studiet er høsten 2023.

Nytt fra høsten 2022 er at vi oppretter et tilbud om fire-årig samlingsbasert deltidsstudie (i gjennomsnitt 15 studiepoeng pr. semester) i samme emnet. Studiet vil være
delvis nettstøttet, slik at en kan følge studiet «hjemmefra». Studenten vil da
gjennomføre samme utdanning som heltidsstudiet, bare over lengre tid. En
tenker dermed å kunne gi et tilbud til de som f.eks. ønsker å studere ved siden av
å jobbe. 

Hva blir det undervist i?

Vi underviser i fag som er nødvendige for å kunne gjøre en karriere innen kart- og oppmåling:

 • Norsk og engelsk
 • Matematikk og fysikk
 • Økonomi, ledelse og markedsføringsledelse
 • Landmåling
 • GIS
 • Rettslære

I tillegg blir studentene utplassert i relevante bedrifter en dag i uken i et semester. Studiet i kart- og oppmåling blir avsluttet med et hovedprosjekt. De fleste studentene gjennomfører hele studiet med hovedvekt på fagene landmåling, GIS og rettslære, men det er også muligheter for å ta bare deler av det. Noen studenter tar eksempelvis bare LØM-fagene (ledelse, økonomi og markedsføringsledelse). 

For kontakt eller mer informasjon om Kart og oppmåling, vennligst fyll inn en interessemelding.

Fleksibilitet i utdanningen er viktig for oss

Utdanningen innen kart- og oppmåling ved THYF avd. Gauldal har så langt
vært et toårig heltidsstudie. Samtidig er skolen fleksibel overfor studenter
med spesielle behov eller ønsker.

Vi har hatt studenter som satser på toppnivå innen kombinert, ski og skiskyting,
og som derfor må bruke mye tid på trening. Vi har også studenter som er i jobb.
Skolen gjør sitt beste for å legge til rette slik at også disse skal kunne
gjennomføre utdanningen.

Ved at vi nå innfører et samlingsbasert deltidsstudie over fire år, oppnår vi enda bedre
fleksibilitet.

I god dialog med den enkelte student finner vi måter å tilrettelegge
utdanningsløpet på.

Arbeid etter endt utdanning

VI HAR GOD KONTAKT MED ARBEIDSLIVET

THYF avd. Gauldal har god kontakt med arbeidslivet. Representanter fra ulike firma og etater besøker skolen med jevne mellomrom. De holder da foredrag om utvalgte temaer. Studentene får også knyttet kontakter gjennom utplassering/praksis på relevante arbeidsplasser.

ARBEID ETTER ENDT UTDANNING 

De fleste tidligere studenter jobber i dag hos større og mindre entreprenører
eller i private oppmålingsfirma som stikningsingeniører/oppmålingsingeniører.
En del jobber også innen offentlig sektor (kommuner, Statens vegvesen osv.).
Noen jobber også innen ingeniørfirma, eller som selgere av landmålingsutstyr.

Arbeidsmarkedet oppleves som svært godt for tiden. De fleste studentene har
jobb før de er ferdig med utdanningen. Høy etterspørsel etter de med
kompetanse i Kart- og oppmåling gir også gode lønnsbetingelser.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Søkere med ulike bakgrunner kan søke opptak til fagskoleutdanning i kart-
og oppmålingsfag. Det er tre alternativ:

 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev
  eller vitnemål fra en yrkesutdanning.
 2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i
  fellesfag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.
 3. generell studiekompetanse.

For alternativ 1 er det ikke definert noen bestemt yrkesfaglig bakgrunn.

Søkere som kan dokumentere at de skaffer seg ett av de tre grunnlagene
for opptak etter opptaksfristen, men før studiestart, kan tildeles
studieplass på vilkår av bestått prøve.

Søknad 

Søknad sendes via samordnaopptak.no 

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanningen (120 studiepoeng) gir graden Høyere fagskolegrad.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kart og oppmåling.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Gauldal

gauldal fagskole - kart og oppmåling

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal 

Studiestedet har ett tilbud, og det er innen "kart- og oppmåling"eller "Geomatikk" som er den moderne betegnelsen på faget. 

Utdanning innen kart- og oppmåling har en lang tradisjon her på Støren, og ble startet som et tilbud i den videregående skolen så langt tilbake som i 1984. Gauldal fagskole ble opprettet i 2008 og tok inn de første studentene høsten 2009. Fra 1.8.2020 ble Gauldal fagskole en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). 

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Det arbeider med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri og GIS. 

THYF avd. Gauldal 

THYF avd. Gauldal ligger på Støren, ca. fem mil langs E6 sør for Trondheim. Hit er det god kommunikasjon med både buss og tog. Togene over Dovrebanen (til/fra Oslo og Trondheim) stopper ved Støren stasjon. 

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i tilknytning til Gauldal Skole- og Kultursenter. Her er vi samlokalisert med bl.a. Gauldal videregående skole. Her finnes det blant annet bibliotek, kantine, nylig oppgradert kino, kultursal, idrettshall og svømmehall.

Hva har Støren å tilby? 

Støren har et mangfold av aktiviteter for deg som student. Stedet er kanskje mest kjent for laksefiske i Gaula, men har også masse annet å by på. Jaktmulighetene er gode, samt turer i skog og mark. 

På Støren finnes dessuten to små kjøpesenter, kaféer/restauranter, svømmehall, idrettshall, treningssenter, nylig oppgradert kinosal, kultursal og aktiviteter som håndball, fotball, ski, korps. Støren har også egen idrettspark og golf-simulator. 

Avstanden til Trondheim er heller ikke lenger enn at du kan benytte deg av de tilbudene som finnes der. 

Studentkullet som var avgangsstudenter våren 2021: gauldal fagskole

Hva er en fagskole?

En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr kortere, mer yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående skole. 

Høyere yrkesfaglig utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Du kan ta 30, 60, 90 eller 120 studiepoeng. En del utdanninger er tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at du kan kombinere studier med jobb. Du kan også velge å studere på fulltid. Etter fullført utdanning vil du få fagskolegrad eller høyere fagskolegrad

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Gauldal

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Gauldal

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Gauldal

Besøksadresse:
Basmoen 1
7290 Støren

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kart og oppmåling:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Avdelingsleder, Skanska Survey T...

Ole Jostein Lefstad har, som veldig mange geomatikere i Skanska Norge, bakgrunn fra kart og oppmålingslinjen på Gauldal videregående skole og Gauldal Tekniske Fagskole.

Les mer
Anbefaler kart- og oppmålingslinja

Line Folstad (27) anbefaler kart- og oppmålingslinja for de som er glad i varierte arbeidsoppgaver, kan være både ute og inne, arbeider selvstendig og liker utfordringer.

Les mer
Toppidrett skiskyttersatsing og ...

Adrian Fløttum (24) kombinerer skiskyttersatsing med skolegang på THYF, avd. Gauldal – kart og oppmålingslinja. 

Les mer
Ansvar for Midt- og Nord-Norge i...

Arve Lien Haugum har studert Kart og oppmåling ved Gauldal Fagskole. Nå har han ansvar for Midt- og Nord-Norge i BLINKEN AS. 

Les mer