Vis studentum.no som: Mobil

Melkeproduksjon og driftsledelse

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams
Sammendrag
Deltid
Løkken Verk
60.0 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst - Løkken Verk

Melkeproduksjon og driftsledelse

Grunnet for få søkere vil tilbudet utgå høsten 2021. Neste opptak vil være høsten 2022.

Utdanningene retter seg mot bønder/kommende bønder som ønsker yrkesutdanninger utover tilbudet i videregående skole, ansatte/framtidige ansatte i rådgivingsapparatet i landbruket og fagarbeidere i landbruket.

Fullført utdanning gir fagskolegrad på 60 studiepoeng og rett til å bruke tittelen agrotekniker.

De 1-årige utdanningene tilbys som deltidsstudier over 2 år. Det betyr at du kan være i full jobb mens du tar utdanningen.

Deltidsstudiet er organisert med samlinger på Skjetlein videregående skole og digital, synkron, undervisning. Det tas videoopptak av den digitale undervisning, disse gjøres tilgjengelig for studentene. Skjetlein ligger i Trondheim kommune, 17 km sør for byen.
De to studiene har egne studieplaner inndelt i ulike emner og tema. Emnet driftsledelse og økonomi er felles for begge studiene, og har felles undervisning. Andre studieår gjennomfører studentene også et tverrfaglig praksisrettet hovedprosjekt.

I løpet av studiet skal du som student lære å:
• Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kombinert melke- og kjøttproduksjon
• Utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av din bedrift, ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger, og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger og krav til dyrevelferd og dyrehelse
• Kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi, dyrehold og miljøplanlegging i melkeproduksjon på bedriftsnivå
• Produsere trygg mat og sikre bærekraftig matproduksjon
• Gjøre tiltak for redusert utslipp av klimagasser.

 

For kontakt eller mer informasjon om Melkeproduksjon og driftsledelse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Melkeproduksjon og driftsledelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Fagskolen Chr. Thams ble etablert med faglinje for elkraftteknikk i 1968 under navnet Meldal tekniske fagskole. Skolen har siden den gang etablert flere nye studieretninger og har i dag et bredt studietilbud på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), avdeling Chr. Thams tilbyr utdanning på deltid innen bygg, anlegg, elkraft, elektronikk, automatisering, prosessteknikk, maskinteknisk drift, sveiseteknikk, psykisk helse- og rusarbeid, helse, aldring og aktiv omsorg, rehabilitering, barn med særskilte behov, melkeproduksjon og driftsledelse samt kornproduksjon og driftsledelse.

Vi er opptatt av at utdanningene vi tilbyr er av god kvalitet og relevante for våre studenter og næringslivet. Dette sikrer vi gjennom å tilsette lærere som har lang erfaring fra relevante bransjer. Skolen har også partnerskapsavtaler med flere lokale bedrifter og henter inn gjesteforelesere med relevant kompetanse. Vi legger også til rette for besøk til ulike bedrifter og prosjekter i undervisningssammenheng. I tillegg knyttes studentenes avsluttende hovedprosjekt opp mot regionale og lokale bedrifter.

Fleksible studier

Skolen har samlinger hovedsaklig én dag i uka for samtidige studier. Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar via opptak av undervisningen (asynkron undervisning). Organiseringen gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. Skolen har i dag til sammen 350 studenter, hvorav alle studerer på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams tilbyr også i samarbeid med Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole to høyere yrkesfaglige utdanninger innen naturbruk: Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse.

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams

Besøksadresse:
Løkkenveien 518
7332 Løkken Verk

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 924 09 004
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Melkeproduksjon og driftsledelse:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!