Vis studentum.no som: Mobil

Saksbehandler – nettstudium

Treider Fagskoler
Sammendrag
Heltid/deltid
Normert studietid: 12 måneder
Fagskole
Ja

Saksbehandler – nettstudium

saksbehandler - nettstudium

Saksbehandler

Saksbehandler er en spesialisert utdanning som skal gi deg kunnskap om rettsreglene som gjelder for saksbehandling innenfor rettsområder som statsrett, forvaltningsrett, saksbehandlingsreglene og arkivering. Dette omfatter både offentlig forvaltning som gjennomfører politiske endringer som Stortinget og regjeringen har bestemt, og hvordan saksbehandling foregår i det private næringsliv.

Utdanningen gir en spennende innsikt i Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova som er sentrale lover for å forstå samfunnet. Forvaltningen har en krevende rolle for å ivareta og balansere interessen til enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Utdanningen Saksbehandler vil passe for deg som ønsker å delta i beslutningsprosesser. Det blir interessante drøftelser for å vurdere om saksbehandlingsreglene og vedtaket oppfyller kravet til «forsvarlig saksbehandling». Sentrale saksbehandlingsregler som habilitet, taushetsplikt, at partene skal kunne ivareta sitt eget beste, regler knyttet til selve vedtaket og regler vedrørende klagebehandling. Du vil også få ferdigheter til å saksbehandle og anvende prosessverktøy.

Emner i studiet

  • Forvaltning og saksgang
  • Juridiske emner
  • Arkiv og prosessverktøy
  • Prosjekt

Jobbmuligheter

Saksbehandlere arbeider innenfor mange fagområder og utdanningen tar derfor for seg forskjellige rettsområder som blant annet saker innenfor helse, eldreomsorg, NAV, utdanning, plan- og bygningsrett, utlendingsrett og miljørett for å nevne noen.

Aktuelle arbeidsgivere finnes i det offentlige, som i statsforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, men også i juridiske og i kunderelaterte avdelinger i privat næringsliv, som for eksempel bank- og forsikringsbransjen. Behovet for saksbehandlere i ulike bransjer er stort, og det finnes mange varianter av stillinger som kan være aktuelle.

Dagens arbeidsmarked endrer seg i takt med utviklingene i samfunnet. Stadig mer av kontakten med kunder, klienter og brukere gjøres gjennom it-baserte verktøy. Når kontakt med forvaltningen og næringslivet kun er noen tastetrykk unna, øker pågangen av henvendelser. Den økte saksbehandlingsmengden gjør at dyktige og selvstendige saksbehandlere er sterkt etterspurt.

Saksbehandler tar utgangspunkt i lovfestede og ulovfestede saksbehandlingsregler for forvaltningen, samtidig som det trekkes paralleller til tilsvarende krav i privat næringsliv. Du får grundig forståelse for hvordan juridiske problemstillinger løses for å kunne løse rettsspørsmål på en riktig og effektiv måte. Utdanningen kombinerer juridisk teori med praktiske oppgaver som belyser de viktigste saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning, og den gir forståelse for hvordan forvaltningens hierarki påvirker saksbehandlers hverdag.

Treider Fagskoler har som mål å gi deg en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for saksbehandlerstillinger i offentlig forvaltning og i næringslivet.

Opptakskrav/Søknad

Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Ta kontakt med Treider Fagskoler dersom du er i tvil om du er kvalifisert for opptak.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning.

Det er krav om at du har bestått alle obligatoriske innleveringer og eksamen for å motta vitnemål. Karakterskalaen går fra A, som er beste karakter, til F, som er stryk.

Kostnader

Kr 39.200,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgifter. Lærebøker kommer i tillegg.

Utdanningen Saksbehandler er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Saksbehandler – nettstudium.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Treider Fagskoler

Treider Fagskoler

Treider Fagskoler 

Hos Treider får du korte, praktiske utdanninger som gjør deg kvalifisert til å gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Vi mener at praktisk arbeid med fagstoffet og personlig oppfølging er en avgjørende faktor for å lykkes med studiene og oppnå gode resultater. Derfor blir alle våre studenter fulgt opp av sine faglærere hele veien.

I klasserommet møter du flinke lærere som har mange års yrkeserfaring fra fagområdet sitt. Vår klasseromsundervisning bidrar til et positivt læringsmiljø der du kan diskutere og samarbeide med studenter med samme interesser og mål som deg. Vi har tette bånd til næringslivet og våre lærere har mange års erfaring fra sine fagområder. Hele 4 av 5 av våre studenter er i jobb innen 6 måneder etter fullført utdanning.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

  • Dagtid – et halvt år (fulltid)
  • Dagtid – ett år (fulltid)
  • Kveldstid – ett år (deltid, undervisning to kvelder per uke)
  • Nettstudier

Oppstart

Alle våre utdanninger som går over et halvt år på dagtid eller ett år på kveldstid har oppstart to ganger årlig (vår og høst). Alle våre ettårige utdanninger har oppstart en gang årlig (høst).

Treider Fagskoler tilbyr de beste fagskoleutdanningene som finnes i Norge. Treider Fagskoler tilbyr i dag 15 ulike utdanningsløp, fordelt på syv studiekategorier, som gir en kort vei til arbeidslivet. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Det er også dette som ligger i begrepet praktisk utdanning.

Vis alle utdanninger fra Treider Fagskoler

Kontaktinformasjon til Treider Fagskoler

Treider Fagskoler

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Saksbehandler – nettstudium:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!