Vis studentum.no som: Mobil

Butikkledelse – Salg og service

Treider Fagskoler
Sammendrag
Heltid
1 år
Fagskole
Ja

Butikkledelse – Salg og service

Butikkledelse - Salg og service

Fagskoleutdanning i butikkledelse 

Treider Fagskoler har, i samarbeid med Oslo Handelsstands Forening (OHF), utviklet denne praktisk rettede utdanningen innen butikkledelse. Du har kanskje allerede en deltidsjobb i butikk, eller arbeidet i varehandelen i noen år og ønsker å komme videre? Kanskje du har lyst til å starte din egen butikk, enten som franchisetaker eller selvstendig næringsdrivende?  Eller du kunne tenke deg å overta og utvikle familiebutikken?

Uansett hva du ønsker – butikkledelse på Treider Fagskoler er for deg som ønsker en karriere innen detaljhandelen uten å gå veien om lange studier på høyskole eller universitet. Mye praksis i butikk, som er en del av utdanningen, gir deg et godt innblikk i det faktiske arbeidet som utføres ev en praktisk butikkleder.

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg et godt fundament for stillinger som assisterende butikkleder, butikkleder og avdelingsleder. Den passer også dersom du ønsker å å starte egen varehandelsvirksomhet. I tillegg har du mulighet til å få jobb hos samarbeidspartnere i varehandelen, som leverandører, grossister og agenter.

Kombinasjonen av teori og praksis gir deg god faglig kompetanse og stor personlig utvikling. Dette vil gjøre deg attraktiv i næringslivet.

Vi samarbeider godt med handelsstandssammenslutninger, og du blir kjent med medlemmene slik at du kan skape deg et unikt nettverk innenfor handelsnæringen. Dette kan generere spennende jobber som du kanskje ellers ikke ville fått.

Bransjekunnskap

Emnet gir deg en innføring i varehandelen og tilstøtende næringer. Bedriftsbesøk, casestudier og gjesteforelesninger fra varehandelen er viktige innfallsvinkler til pensum i emnet.

Økonomi

Her vil du få en innføring i relevante begreper innenfor økonomi og regnskap. Du vil jobbe med lønnsomhetsberegninger og ulike investerings- og finansieringsmodeller i tillegg til budsjett og regnskap.

Markedsføring – salg og service

Emnet tar for seg vesentlige elementer innenfor markedsføring, kommunikasjon og service. Du vil få god kompetanse på segmentering, markedsundersøkelser og markedskommunikasjon, og på konkurransemidlene produkt, pris og distribusjon.

Service og kommunikasjon

Emnet tar sikte på å gi en generell forståelse av service og kommunikasjon for ansatte i butikk og servicebransjen, særlig med vekt på mellomleder- og lederstillinger. Eksempler på temaer er:

 • kundeidentifikasjon
 • ulike former for service
 • service satt i system
 • generell kundebehandling med fokus på salg
 • mersalg og lojalitetsprogrammer
 • klagebehandling
 • praktiske observasjoner

Personalarbeid

Det er viktig å være godt kjent med personaladministrative funksjoner og oppgaver. I emnet legger vi særlig vekt på rekruttering, ansettelsesforhold og lov- og regelverk knyttet opp mot personalområdet.

Jus

Emnet vil deg kompetanse i sentrale juridiske temaer med stor nytteverdi for ansatte i butikk- og servicebransjen. Her legger vi vekt på avtalerett, kjøpsrett, husleierett og arbeidsrett.

Engelsk

Du vil få mulighet til å forbedre dine engelskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig, slik at du kan jobbe i et internasjonalt arbeidsliv og i varehandelen spesielt.

Presentasjonsteknikk

Emnet presentasjonsteknikk skal gi deg en grunnleggende trygghet til å bruke IT-verktøyene Word og Power Point og gir en generell innføring i presentasjonsteknikk hvor ovennevnte verktøy skal benyttes på en hensiktsmessig måte. Emnet må i stor grad sees på som en integrert del av alle emnene i utdanningen.

Praksis

Gjennom praksisen i andre semester i butikk eller bedrift innenfor detaljhandelen, vil du tilegne deg ferdigheter i praktisk butikkledelse. På vårsemesteret skal du være ute i praksis i 13 uker,  2 dager per uke.

Opptakskrav/Søknad

Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Første semester

Studentene går opp til eksamen i følgende emner:

 • Engelsk muntlig
 • Prosjekt

Andre semester

Studentene går opp til eksamen i følgende emner:

 • Varehandel, salg og markedsføring, og Retail design
 • Jus og Personalledelse
 • Økonomi og logistikk
 • Praksis

Det arbeides med praksisrapporten gjennom hele skoleåret, og den leveres inn i slutten av mai. I tilknytning til dette skal det utarbeides en analyse av praksisbedriften, og det skal lages en stilfull presentasjon.

Ved bestått eksamen i alle fag, inklusive praksisrapporten, utstedes vitnemål. Vi benytter karakterskala A-F.

NOKUT-godkjent og varighet

"Butikkledelse – salg og service" er NOKUT-godkjent.

Varighet

To semestre på dagtid (ett skoleår)

Butikkledelse - salg og service, tilbys med varighet to semestre på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning.

Praksis

På vårsemesteret skal du være ute i praksis i 13 uker,  2 dager per uke. Praksistiden tilbringes i en butikk eller bedrift innen detaljhandelen hvor du skal tilegne seg kunnskap om praktisk butikkledelse. Treider Fagskoler vil gi deg god veiledning ifm søknad om praksisplass.

Kostnader

 • Pris per semester: kr 49 150,- (varighet to semestre)
 • Opptaksgebyr: kr 1 500,-
 • Eksamensavgift er inkludert. Lærebøker kommer i tillegg.

Butikkledelse - salg og service, er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Butikkledelse – Salg og service.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Treider Fagskoler

Treider Fagskoler

Treider Fagskoler 

Hos Treider får du korte, praktiske utdanninger som gjør deg kvalifisert til å gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Vi mener at praktisk arbeid med fagstoffet og personlig oppfølging er en avgjørende faktor for å lykkes med studiene og oppnå gode resultater. Derfor blir alle våre studenter fulgt opp av sine faglærere hele veien.

I klasserommet møter du flinke lærere som har mange års yrkeserfaring fra fagområdet sitt. Vår klasseromsundervisning bidrar til et positivt læringsmiljø der du kan diskutere og samarbeide med studenter med samme interesser og mål som deg. Vi har tette bånd til næringslivet og våre lærere har mange års erfaring fra sine fagområder. Hele 4 av 5 av våre studenter er i jobb innen 6 måneder etter fullført utdanning.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

 • Dagtid – et halvt år (fulltid)
 • Dagtid – ett år (fulltid)
 • Kveldstid – ett år (deltid, undervisning to kvelder per uke)
 • Nettstudier

Oppstart

Alle våre utdanninger som går over et halvt år på dagtid eller ett år på kveldstid har oppstart to ganger årlig (vår og høst). Alle våre ettårige utdanninger har oppstart en gang årlig (høst).

Treider Fagskoler tilbyr de beste fagskoleutdanningene som finnes i Norge. Treider Fagskoler tilbyr i dag 15 ulike utdanningsløp, fordelt på syv studiekategorier, som gir en kort vei til arbeidslivet. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Det er også dette som ligger i begrepet praktisk utdanning.

Vis alle utdanninger fra Treider Fagskoler

Kontaktinformasjon til Treider Fagskoler

Treider Fagskoler

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo


Studentene setter karakterer

Eivind
(4)
Jeg valgte å begynne ved Treider Fagskoler etter fem år innen varehandel, tenkte at Butikkledelse - salg og service ville vært en flott mulighet til å skaffe meg den nødvendige kompetanse til å inneha en høyere stilling som f.eks ass. butikksjef eller butikksjef.
Caroline
(4)
Treider Fagskoler ga meg både teori og praksis i alt jeg nå trenger av kunnskap og erfaring for å kunne gjøre den jobben jeg har i dag, alt fra personalledelse til kundeservice, økonomistyring og den juridiske siden av butikkdrift.
Barbro
(4)
Jeg vil anbefale andre å studere ved Treider Fagskoler da de tilbyr en kort, men veldig konkret og med dagsaktuelt tema. Treider Fagskoler har større ressurser til tett oppfølging av studentene sine, og du føler deg tatt vare på.
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Butikkledelse – Salg og service:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(4,0)
Basert på 3 omtaler