Vis studentum.no som: Mobil

Office 365

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
6 fagskolepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst og vår - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Office 365

nettkurs i officepakken

Enkeltemne i Office-pakken

Emnet i Office 365 inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

Dette kurset omhandler Office 365 og gir kandidatene en grunnleggende innføring i bruk av Office 365 samt mer inngående kjennskap til ulike deler av produktporteføljen. Aktuelle tema er: OneDrive, fildeling, sikkerhet i O365, verktøy på tvers av applikasjoner, OneNote, Teams, samskiving, Outlook, Office 365 på ulike enheter, MS Office i O365.

For kontakt eller mer informasjon om Office 365, vennligst fyll inn en interessemelding.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten har:

- kunnskap om de ulike applikasjonene og tjenestene i Office 365, og deres overordnede bruksområder
- kunnskap om og kan forklare sentrale begreper og funksjoner fra produkt- og tjenesteporteføljen til Office 365
- kunnskap om samarbeidsmuligheter som finnes i Office 365
- kunnskap om og kan redegjøre for Office 365 sine muligheter som digitalt kontorstøttesystem
- innsikt i OneDrive sin rolle som fundament for samhandling og fildeling i øvrige applikasjoner og tjenester

FERDIGHETER

Studenten kan:

- benytte et utvalg av produktene og tjenestene i Office 365
- oppdrive overordnet dokumentasjon knyttet til de ulike applikasjoner og tjenester for å løse problemer eller tilegne seg ny informasjon
- anvende applikasjonene i Office 365-porteføljen til å samarbeide med andre
- anvende OneDrive på en hensiktsmessig måte (i samspill med øvrige applikasjoner i Office 365)
- finne og henvise til informasjon og fagstoff innenfor Office 365 og vurdere relevansen

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan:

- formidle og ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter på en selvstendig måte i en bedrift som ønsker å ta i bruk Office 365.
- foreslå hvilke applikasjoner og tjenester fra Office 365 som er hensiktsmessig å innføre i en virksomhet, og fasilitere innføring av disse på egen arbeidsplass

Opptakskrav/Søknad

FORKUNNSKAPER

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt at du har erfaring med bruk av PC.

Studiefakta, Tittel m.m

Læremidler

I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett og lærebok.

Kostnader

Pris per emne er 6000,-. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Office 365.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Office 365:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!