Vis studentum.no som: Mobil

IT-introduksjon

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
6 fagskolepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst og vår - Nettstudier
Kontakt lånekassen

IT-introduksjon

introduksjon til IT

IT-introduksjon

Emnet i IT-introduksjon hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

I løpet av emnet vil du få en introduksjon til informasjonsteknologi, maskinvare og en datamaskins oppbygning, det binære tallsystem, programvare og operativsystemer. Du vil se på virtualisering og skyløsninger med Platform as a Service og Software as a Service. I tillegg vil du lære å sikre egen maskin mot kjente trusler og viktigheten ved bruk av sikkerhetskopiering av data. Du vil også få en introduksjon til bruk av kommandogrensesnittet og mulighetene med script for å utføre oppgaver.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten har:

- kunnskap om datamaskinens oppbygning og virkemåte;
- kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes i et operativsystem
- innsikt i forskjellige tallsystemer og hvorfor vi benytter oss av disse
- innsikt i ulike virtualiseringsteknologier og skyløsninger
- kunnskap om begreper og bruk av kommandobasert grensesnitt og script

FERDIGHETER

Studenten kan:

- anvende faglig kunnskap til å analysere egen pc
- anvende faglig kunnskap til å sikre egen maskin og data mot kjente trusler
- kan anvende kjente skyløsninger for samskriving, filutveksling, kommunikasjon og lignende
- anvende script til å utføre enkle og repeterende operasjoner

  • Eks. nettverkskonfigurasjon 
  • Eks. prosessoversikt

- kan finne og henvise til informasjon og fagstoff innenfor sikkerhet og vurdere relevansen

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan:

- forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper 
- kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket
- kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler 

Opptakskrav/Søknad

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt at du har erfaring med bruk av PC.

Studiefakta, Tittel m.m

Læremidler

I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, tekstbaserte, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Kostnader

Pris per emne er 6000,-. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen IT-introduksjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Tlf: 73 52 30 30
tisip.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra IT-introduksjon:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!