Vis studentum.no som: Mobil

TREseminaret

treseminaret

TREseminaret – kurs med TRE som tema

TREseminaret blir arrangert kvart år i veke 17. Seminaret samlar 100-150 handverksinteresserte, frå Noreg, men og frå Skandinavia. Seminaret startar måndag og blir avslutta søndag. Seminaret inneheld ei rekkje handverks- og husflidskurs. I tillegg vil det vere foredrag på kveldstid.

TREseminaret på Dovre har fokus på tradisjon, teknikk og kunnskap innan tre og tradisjonshandverk. Seminaret tilbyr kurs i ulike handverksteknikkar med nokre av landets beste lærarar på sitt felt. Arbeidsmetoden er opplæring gjennom praktiske kurs i kombinasjon med faglege foredrag. TREseminaret gjev deltakaren eit solid fagleg utbytte, og gjev høve til å møte andre i same bransje.

Programmet går over ei heil veke frå måndag til torsdag, og fredag til søndag. Programmet er dermed tilpassa både dei som har høve til å delta på vekedagar, og dei som har høve på helg.

Hjerleid

Studieforbundet samarbeider med handverksmiljøet på Hjerleid på Dovre, og er medeigar i Håndverksskolen. Hjerleid skole og håndverkssenter er ei samlokalisering for kulturbaserte næringar. Senteret omfattar Håndverksskolen; Senter for bygdekultur as; Dovre Handverksenter as og fleire små sjølvstendige bedrifter.

Seminaret, kursene og utstillingene er lokalisert på Hjerleid og i Bygningshistorisk park på Dovre. Foredragene holdes på Toftemo turiststasjon, alt i nærheten av Dovre sentrum.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen TREseminaret.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon er eit studieforbund for frivillige organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med meir.

Studieforbundet fordeler eit statstilskot frå Kunnskapsdepartementet, og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av eit mangfaldig opplæringstilbod i medlemsorganisasjonane og lokallaga deira. Studieforbundet og medlemsorganisasjonane samarbeider med ulike fagmiljø om ymse utviklingsprosjekt.

Opplæringa går føre seg på mange arenaer og i ulike former – frå eit lite, enkelt kurs, med aktiv deltaking både i eiga og andre si læring, til fordjuping i ulike emne og spesialisering i teknikkar, formell kompetanse og studiepoeng.

For studieforbundet er det viktig å sikre eit tilbod som dekkjer alle nivå, og som er lett tilgjengeleg for deltakarar over heile landet. Studieforbundet har eit særleg ansvar for vegen til vidaregåande og høgare utdanning.

Opplæringa går føre seg i aktive læringsfellesskap, og er med på å skape sosialt trygge og trivelege rammer rundt læringssituasjonen.

Studieforbundet kultur og tradisjon har ein administrasjon som er geografisk plassert i Vågå. Årsmøtet er høgaste organet til Studieforbundet, og avgjer kva vedtekter som gjeld. Årsmøtet vel eit styresom er høgaste organ mellom årsmøta. Studieforbundet har og fylkesledd i alle fylker.

Frivillige organisasjonar som driv med kurs/opplæring innanfor folkekultur, kan bli medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon.

Vis alle utdanninger fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Kontaktinformasjon til Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon

Vågåvegen 35
2680


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra TREseminaret:

Motta nyhetsbrev om utdanning