Vis studentum.no som: Mobil

Sosialpedagogikk – Bachelor

Steinerhøyskolen
Sammendrag
Bachelor
Oslo
4 år, 180 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst 2022
Klasserom

Sosialpedagogikk – Bachelor

studenter

Sosialpedagogikk – Bachelor i steinerpedagogikk

Når du arbeider for at alle mennesker har sin plass, styrker du både individet og beriker fellesskapet. Det finnes mange grunner til at mennesker har behov for tilrettelegging. Det å få arbeide i slike situasjoner krever det lille ekstra av pedagogen eller terapeuten, men er også desto mer givende. Gjennom å strekke deg etter å skape en inkluderende pedagogikk, utvikler du både deg selv og bidrar til et mer mangfoldig samfunn.

Hva lærer du?

Studiet er for deg som arbeider innen feltene spesialpedagogikk og sosialterapi i antroposofiske virksomheter. Det vil være relevant enten du arbeider i skolen med barn og unge eller med voksne i bofellesskap og andre institusjoner.

Du vil få styrket din faglige plattform, og gjennom modulene vil det undervises i alle deler av yrkeshverdagen. Målet er at du som praktiker får en fordypet forståelse av ditt eget fagfelt, og at du går ut av studiet med ny inspirasjon og styrket selvtillit.

Sosialpedagogikk basert på steinerpedagogiske metoder, er et sammensatt fagfelt, som består av kunnskap fra flere fagområder som psykologi, pedagogikk, sosiologi, filosofi, miljøarbeid, medisin og kunst. Som et bindeledd mellom fagstoff og virkelighet, står den enkelte som individ og yrkesutøver. Derfor står også selvrefleksjon og egen utvikling sentralt i studiet.

Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9. Dette sidestiller den med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen helse- og sosialfag.

Studiets oppbygning

Moduler

Den teoretiske delen av studiet er organisert som en modulutdanning med fire samlinger à to uker per studieår, til sammen 16 samlinger. Mellom samlingene arbeider studentene selvstendig eller i grupper med litteraturstudier og ulike skriftlige oppgaver. De fleste samlingene finner sted ved Steinerhøyskolen på Briskeby i Oslo. Tre av samlingene legges til henholdsvis Vestfold, Bergen og Trondheim, der opphold og besøk i steinerpedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter inngår i opplegget.

Undervisningen går over fulle uker mandag til fredag (ikke helger). Studiedagen varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Studiebelastningen er 60%, med unntak av i siste semester hvor den er 100%.

Undervisning og praksis

Det teoretiske studiet baseres på forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og skriftlige oppgaver, og i modulene er det lagt inn kunstnerisk-praktiske øvelser og prosjekter. I studiet inngår også 18 uker tilrettelagt og veiledet praksis. Ni av ukene er ekstern praksis og skal tas i ulike typer virksomheter. Ni uker kan gjennomføres på egen arbeidsplass. Praksis kan i noen tilfeller også tas i utlandet.

Studenten får oppnevnt sin individuelle mentor ved høyskolen, og følges opp av egne praksisveiledere på arbeidssted og i praksis.

Oppmøte og fravær

Forelesninger på høyskolen er obligatoriske. Kontakt mellom foreleser og student er viktig i prosessen med å formidle og absorbere kunnskap. Derfor må fraværet ikke overstige 18% innenfor de enkelte modulene.

I praksisperiodene kreves virksomhet tilsvarende full stilling, og fraværet må ikke overskride 18% for at praksis skal være bestått.

For kontakt eller mer informasjon om Sosialpedagogikk – Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Utdanningen gir kompetanse i sosialt arbeid basert på et steinerpedagogisk idégrunnlag. Den kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter som gir tilbud til unge og voksne med behov for særskilt omsorg, opplæring og tilrettelegging. Her vil sosialpedagogen kunne ta på seg oppgaver som leder av bofellesskap, verksted eller kulturvirksomhet, og generelt utøve miljøfaglig arbeid.

Studiet gir også kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene både i Norge og internasjonalt. Sosialpedagogen skal kunne virke som sosialrådgiver i skolen, og lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for elever som trenger et alternativ til ordinær undervisning og spesialundervisning. Sosialpedagogen vil også kunne ta på seg oppgave som leder av skolefritidsordning.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Opptakskrav/Søknad

Det er opptak til studiet annethvert år, neste mulighet er høst 2022. Søknadsfristen er 20. april. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom det er ledige plasserta gjerne kontakt med Steinerhøyskolen.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere må i tillegg ha 40-70% ansettelse i relevant sosialfaglig eller pedagogisk stilling på godkjent arbeids- og praksissted. Dette vil i første rekke være sosialterapeutiske virksomheter organisert i Sosialterapeutisk forbund eller steinerskole eller skolefritidsordning knyttet til steinerskolen. Se mer om dette på nettsidene til Sosialterapeutisk forbund og Steinerskoleforbundet. Andre sosialfaglige eller pedagogiske arbeidssteder kan også godkjennes som praksisplass etter individuell vurdering av studentens samlede praksiserfaring.

Steinerhøyskolen samarbeider med steinerskolene og det sosialterapeutiske miljøet for å sikre arbeidstilknytning for søkere som ikke allerede har en ansettelse.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 måneder.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad. 180 studiepoeng.

Kostnader

Pris per semester: 14 700 NOK. Studiet støttes av Lånekassen.

Hvorfor velge Steinerhøyskolen?

Sosialt skolemiljø

Behov på arbeidsmarkedet

Praksisplass under studie

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sosialpedagogikk – Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Steinerhøyskolen

steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Steinerhøyskolen er en privat høyskole med beliggenhet sentralt i Oslo. Steinerhøyskolens utdanninger kjennetegnes av en vektlegging av samspillet mellom akademiske studier, praksisnærhet, kunstfag og kunstnerisk øvelse.

Engasjerte og dyktige lærekrefter

Ved Steinerhøyskolen møter du engasjerte og dyktige lærekrefter som står for levende og innholdsrike forelesninger. De møter høyskolens studenter med stor interesse for den faglige og personlige utviklingen, og er viktige veiledere på vei mot det pedagogiske virke. Steinerhøyskolen er en liten utdanningsinstitusjon, noe som gir grobunn for et sammensveiset og godt lærings- og studentmiljø. Steinerhøyskolen stimulerer studenten til refleksjon, selvstendighet og kreativitet. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærerne er en selvfølge, og vi ønsker at våre studenter skal føle seg sett og respektert. 

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.

Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

Utdanninger

  Grunnskolelærer - integrert master
  Lærerutdanning - bachelor
  Barnehagelærer - bachelor
  Barnehagelærer - bachelor, deltid
  Sosialpedagogikk - bachelor
  Master Programme in Waldorf Education

I tillegg arrangerer høyskolen en rekke etter- og videreutdanninger med deltagere fra inn- og utland.

Tilknytninger

Steinerhøyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og studentene kan benytte seg av deres tilbud. Studieprogrammene er offentlig godkjente og gir adgang til lån og stipend fra Lånekassen.

Vis alle utdanninger fra Steinerhøyskolen

Kontaktinformasjon til Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen

Professor Dahls gate 30
0260 Oslo

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sosialpedagogikk – Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Det er alltid hyggelig å komme p...

Linn jobbet i en Steinerbarnehage i fem år, og ønsket en pedagogisk utdannelse. Hun har bare gode ting å si om barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen i Oslo!

Les mer
Fikk drømmejobben!

Ketil Reigstad har tatt lærerutdanning ved Steinerhøyskolen. Han ser på tiden ved Steinerhøyskolen som tre av de best brukte årene i sitt liv.

Les mer