Vis studentum.no som: Mobil

Lærerutdanning – Bachelor

Steinerhøyskolen
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år, 180 studiepoeng
Heltid
Støttet av lånekassen
August
Klasserom

Lærerutdanning – Bachelor

elev på skole

Lærerutdanning - bachelor i steinerpedagogikk

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke – læreryrket! 

Se også Grunnskolelærer - integrert master som gir deg kompetanse til å jobbe i både steinerskoler og offentlige skoler.

Hva lærer du?

Steinerhøyskolens lærerutdanning har fokus på hvordan aktive og kompetente lærere kan motivere barn og unge til engasjert læring. Faglig innsikt og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei er grunnlaget for lærerens arbeid i skolen. En aktiv og kompetent lærer vet å gi fagene liv. Fagene kan da være åpninger som både viser verdens storslåtte sammenhenger og lar elevene kjenne mestring i læring og utvikling. Når lærere, elever og fag er aktive på hver sin måte, kan skolen bli et sted for trivsel, læring og vekst. 

Steinerpedagogikk handler om å bygge relasjoner der fagene får betydning for barn og unge, der elever og lærere har tillit til hverandre, og lærerens engasjement kan vekke begeistring og lærelyst.

Studiets oppbygning

Undervisning

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Det legges vekt på fagdidaktikk, dialog og samarbeid, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for fordypning innen hvert fag og sammenhengene mellom dem. 

Praksis 

Utdanningen inneholder minimum 90 dager veiledet praksisopplæring i steinerskoler. I praksisperiodene lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Du kommer til en klasse hvor klasselæreren er din praksislærer. Praksiserfaringer styrker relevansen med stadig nye pedagogiske kunnskaper og du får øve dine ferdigheter sammen med elever og lærere på barnetrinn og ungdomstrinn. 

Oppmøte og fravær

Forelesninger på høyskolen er obligatoriske. Kontakt mellom foreleser og student, mellom lærer og elev, er viktig i prosessen med å formidle og absorbere kunnskap. Derfor må fraværet ikke overstige 20% innenfor de enkelte emner.

For kontakt eller mer informasjon om Lærerutdanning – Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Steinerhøyskolens lærerutdanning gir gode jobbmuligheter i steinerskolens grunnskole. Her er det et stort behov for nye pedagoger! Du kan jobbe som lærer for trinn 1-7 i en av Norges 32 steinerskoler, eller i over 1000 steinerskoler rundt om i verden.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent. 

Opptakskrav/Søknad

Søknadsfristen er 20. april. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vudert dersom det er ledige studieplasser - ta gjerne kontakt med Steinerhøyskolen.

Opptakskravet er generell studiekompetanse med følgende karakterkrav:

  • enten minimum 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i fellesfaget matematikk
  • eller minimum 40 skolepoeng, 3 i norsk og 3 i fellesfaget matematikk

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk (for eksempel matematikk S1 og R1) med et omfang på minst 140 årstimer eller tilsvarende.

Søkere som ikke fyller karakterkravet i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å ha gjennomført et forkurs i matematikk og oppnådd karakterkravet.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 måneder.

Studiefakta, Tittel m.m

Steinerskolelærer, steinerpedagog. Bachelorgrad. 180 studiepoeng.

Kostnader

Pris per semester: 14 700 NOK. Studiet støttes av Lånekassen.

Hvorfor velge Steinerhøyskolen?

Sosialt skolemiljø

Behov på arbeidsmarkedet

Praksisplass under studie

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Lærerutdanning – Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Steinerhøyskolen

steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Steinerhøyskolen er en privat høyskole med beliggenhet sentralt i Oslo. Steinerhøyskolens utdanninger kjennetegnes av en vektlegging av samspillet mellom akademiske studier, praksisnærhet, kunstfag og kunstnerisk øvelse.

Engasjerte og dyktige lærekrefter

Ved Steinerhøyskolen møter du engasjerte og dyktige lærekrefter som står for levende og innholdsrike forelesninger. De møter høyskolens studenter med stor interesse for den faglige og personlige utviklingen, og er viktige veiledere på vei mot det pedagogiske virke. Steinerhøyskolen er en liten utdanningsinstitusjon, noe som gir grobunn for et sammensveiset og godt lærings- og studentmiljø. Steinerhøyskolen stimulerer studenten til refleksjon, selvstendighet og kreativitet. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærerne er en selvfølge, og vi ønsker at våre studenter skal føle seg sett og respektert. 

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.

Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

Utdanninger

  Grunnskolelærer - integrert master
  Lærerutdanning - bachelor
  Barnehagelærer - bachelor
  Barnehagelærer - bachelor, deltid
  Sosialpedagogikk - bachelor
  Master Programme in Waldorf Education

I tillegg arrangerer høyskolen en rekke etter- og videreutdanninger med deltagere fra inn- og utland.

Tilknytninger

Steinerhøyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og studentene kan benytte seg av deres tilbud. Studieprogrammene er offentlig godkjente og gir adgang til lån og stipend fra Lånekassen.

Vis alle utdanninger fra Steinerhøyskolen

Kontaktinformasjon til Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen

Professor Dahls gate 30
0260 Oslo

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Lærerutdanning – Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Det er alltid hyggelig å komme p...

Linn jobbet i en Steinerbarnehage i fem år, og ønsket en pedagogisk utdannelse. Hun har bare gode ting å si om barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen i Oslo!

Les mer
Fikk drømmejobben!

Ketil Reigstad har tatt lærerutdanning ved Steinerhøyskolen. Han ser på tiden ved Steinerhøyskolen som tre av de best brukte årene i sitt liv.

Les mer