Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærer – integrert master

Steinerhøyskolen
Sammendrag
Heltid
Oslo
5 år, 300 studiepoeng
Master, 5 år
Oppstart: August - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Grunnskolelærer – integrert master

elev på skole

Grunnskolelærer – integrert master

Vil du være veiviser for barn i fremtidens skole – der bærekraft, global bevissthet og kreativitet vil stå sentralt? Steinerpedagogikken ivaretar disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser, og i møte med naturen. Denne integrerte mastergraden gir deg kompetanse til å jobbe i både steinerskoler og offentlige skoler.

Se også: Lærerutdanning, 3-årig bachelor i steinerpedagogikk.

Hva lærer du?

Hvordan kan aktive og kompetente lærere motivere barn og unge til engasjert læring? Dette masterstudiet gir deg inngående kunnskap om relevant forskning og teori, om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, og kunnskap om idégrunnlaget for steinerpedagogikken. Steinerpedagogikk legger vekt på faglig innsikt, formidlingsglede, kreativitet og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei. I løpet av studiet lærer du i tillegg hvordan man leder en klasse og hvordan man er kontaktlærer. Du vil også bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring.

Som student ved Steinerhøyskolen og OsloMet vil du være del av to spesialiserte fagmiljøer der du kan oppleve det beste fra to vidt forskjellige utdanningsinstitusjoner; én liten og nær og én stor og mangfoldig.

Studiets oppbygning

Steinerhøyskolen og OsloMet samarbeider om den 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 med steinerpedagogikk. Det steinerpedagogiske og grunnleggende fagdidaktiske undervises på Steinerhøyskolen, mens fordypning i enten matematikk, norsk eller begynneropplæring undervises på OsloMet.

Undervisning

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Det legges vekt på fagdidaktikk, dialog og samarbeid, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet.

Praksis 

Praksisopplæringen består av 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. 100 dager praksis er lagt til grunnskolens barnetrinn (i 3. studieår kan det også legges praksis i ungdomstrinnet for å dekke overgang mellom barne- og ungdomstrinn) og fem dager til barnehage, hvor overgangen fra barnehage til skole vektlegges. Tidlig i studiet kommer ti dager observasjon av lærerens arbeid i og utenfor klasserommet.

Oppmøte og fravær

Forelesninger på Steinerhøyskolen er obligatoriske. Kontakt mellom foreleser og student, mellom lærer og elev, er viktig i prosessen med å formidle og absorbere kunnskap. Derfor må fraværet ikke overstige 20% innenfor de enkelte emner.

For kontakt eller mer informasjon om Grunnskolelærer – integrert master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier og jobb

Grunnskolelærerutdanningen gir gode jobbmuligheter i Norges 32 steinerskoler trinn 1-10 og i offentlig grunnskole trinn 1-7. Her er det et stort behov for dyktige pedagoger! Du kan også jobbe i over 1000 steinerskoler i utlandet da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført mastergrad kan du også søke deg videre til andre relevante masterstudier i inn- og utland, eller ta en Ph.d.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet er generell studiekompetanse med fagkravet snittkarakter 3 eller bedre i norsk og snittkarakter 4 eller bedre i matematikk. Søkere med karakter 3 i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å ha gjennomført et forkurs i matematikk og oppnå karakter 4. Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd.

Studiefakta, Tittel m.m

5-årig integrert mastergrad. 300 studiepoeng.

Kostnader

Pris per semester: 14 450 NOK

Studiet støttes av lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Grunnskolelærer – integrert master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Steinerhøyskolen

steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Steinerhøyskolen er en privat høyskole med beliggenhet sentralt i Oslo. Steinerhøyskolens utdanninger kjennetegnes av en vektlegging av samspillet mellom akademiske studier, praksisnærhet, kunstfag og kunstnerisk øvelse.

Engasjerte og dyktige lærekrefter

Ved Steinerhøyskolen møter du engasjerte og dyktige lærekrefter som står for levende og innholdsrike forelesninger. De møter høyskolens studenter med stor interesse for den faglige og personlige utviklingen, og er viktige veiledere på vei mot det pedagogiske virke. Steinerhøyskolen er en liten utdanningsinstitusjon, noe som gir grobunn for et sammensveiset og godt lærings- og studentmiljø. Steinerhøyskolen stimulerer studenten til refleksjon, selvstendighet og kreativitet. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærerne er en selvfølge, og vi ønsker at våre studenter skal føle seg sett og respektert. 

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.

Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

Utdanninger

  Grunnskolelærer - integrert master
  Lærerutdanning
  Barnehagelærerutdanning
  Barnehagelærerutdanning, deltid
  Sosialpedagogikk
  Master Programme in Waldorf Education

I tillegg arrangerer høyskolen en rekke etter- og videreutdanninger med deltagere fra inn- og utland.

Tilknytninger

Steinerhøyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og studentene kan benytte seg av deres tilbud. Studieprogrammene er offentlig godkjente og gir adgang til lån og stipend fra Lånekassen.

Vis alle utdanninger fra Steinerhøyskolen

Kontaktinformasjon til Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen

Professor Dahls gate 30
0260 Oslo

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Grunnskolelærer – integrert master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Det er alltid hyggelig å komme p...

Linn jobbet i en Steinerbarnehage i fem år, og ønsket en pedagogisk utdannelse. Hun har bare gode ting å si om barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen i Oslo!

Les mer
Fikk drømmejobben!

Ketil Reigstad har tatt lærerutdanning ved Steinerhøyskolen. Han ser på tiden ved Steinerhøyskolen som tre av de best brukte årene i sitt liv.

Les mer