Vis studentum.no som: Mobil

Motedesign

motedesign - fagskoleutdanning

Toårig utdanning i Motedesign

Ønsker du å jobbe med mote og design? Motedesign ved School of Fashion Industry (SoFI) er en tidsriktig utdanning som fokuserer på motedesignerens rolle i skjæringspunktet mellom det kreative og det kommersielle, det digitale og det materielle. Studiet går over to år på heltid.

Motedesign er en spennende, yrkesrettet utdanning som vektlegger motedesignerens mange roller – fra kreativ til markedsorientert. Programmet undervises av både designere og andre aktører som alle har sitt profesjonelle virke i motebransjen. 

Som skole er vi opptatt av å være en levende og aktiv del av motemiljøet. Dette gir deg mulighet til å knytte viktige kontakter underveis i studietiden og bygge opp et solid nettverk.
Etter fullført og bestått utdanning i Motedesign har du muligheten til å jobbe innen blant annet klesdesign, produksjon og innkjøp.

Emner i studiet

Hovedfagene på denne linjen er Design og Konstruksjon. I Motedesign arbeider vi med digitale verktøy og studerer linjeføring, materialbruk og farger. I Konstruksjon fokuserer vi på mønster, søm og modellering.

Fagene Produksjon & verdikjede, Produktutvalg & innkjøp samt Trend & Trend forecasting vil ruste deg til å forstå mote som et kommersielt produkt – og bransjen som et område i stadig utvikling. Bruk av Adobe-programmene Illustrator, Photoshop og Indesign er viktige redskap i veien mot et selvstendig arbeide som presenteres i studiets andre år. Dette vil komme til uttrykk både gjennom en portefølje og en minikolleksjon.

Motedesign og Konstruksjon lærer du å designe alt fra enkeltplagg til en hel kolleksjon, og får gjennom dette innsikt i sammenhengen mellom materielt og digitalt arbeid. I Produksjon får du innføring i teknikker som modellering, konstruksjon og mønsterutvikling. Det fokuseres også på moteklær som kommersielle produkt.

I modulen Motedesign & kontekst tar vi for oss motehistorie og hvordan moten formidles, samt ser på visuell fremstilling av trender og gjennomgang av trendrapporter. Produktutvalg & innkjøp inngår også i denne modulen.

Støttefag som blant annet Juridiske emner og Entreprenørskap gir deg innblikk i lovverk og forretningsplanutvikling. Møte med næringenbidrar med verdifull innsikt i ulike aktørers virksomhet innenfor den norske moteindustrien. Her ligger også mulighetene åpne for selv å knytte relevante kontakter innenfor det fagområdet du er mest interessert i.

Læringsutbytte

Etter fullført løp har du omfattende og allsidig kompetanse. Du vil tilegne deg god tverrfaglig kunnskap i alle modulenes fordypningsområder: Design, Produksjon, Motedesign & kontekst samt Støttefag.

Som designer, enten du jobber i kommersielle firmaer eller alene i eget studio er det flere punkter du må forholde deg til; linjeføring, materialbruk og farger, prissetting av varer, sesongens trender og ikke minst konkurrenter og kundens behov. De fire modulenes samlede fokus er å gi deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å bli en reflektert designer med god bransjeinnsikt. Dette inkluderer en grunnleggende praktisk teoretisk tilnærming og solid trygghet rundt tekniske og håndverksmessige ferdigheter. Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av din egen portefølje og utvikling av en egen minikolleksjon i det fjerde semesteret.

Opptakskrav/Søknad

For å søke Motedesign må du levere en opptaksprøve i tillegg til søknadsskjema. Kontakt SoFI for mer informasjon.

Søkere med fullført og bestått videregående opplæring innenfor utvalgte utdanningsprogrammer kvalifiseres for opptak. Du kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse om du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Du kan også bli godkjent for opptak gjennom en realkompetansevurdering hvis du har gjennomført og bestått andre videregående utdanningprogrammer eller har annen relevant utdanning og/eller bakgrunn.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (120 fagskolepoeng)

Kostnader

54.500 kr per semester + Opptaksgebyr 1500 kr

Studiet er NOKUT-godkjent og gir rett til lån og stipend fra Statens Lånekasse. Fakturering av studieavgift følger lånekassens utbetalinger.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Motedesign.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

SoFI - School of Fashion Industry

SoFI School of Fashion Industry

SoFI – School of Fashion Industry

SoFI – School of Fashion Industry er en skole under Treider Fagskoler. Den fagskolegodkjente utdanningen Motekonsulent ble startet opp høsten 2009. I 2013 fulgte vi opp med den toårige fagskoleutdanningen Moteindustri, og i 2016 kom den toårige fagskoleutdanningen Motedesign.

Moteindustrien, definert som markedet for klær, sko, vesker og tilbehør, er blant verdens største industrier. Våre naboland Sverige og Danmark har store moteindustrier med et bredt utdanningstilbud spesialtilpasset bransjens behov. I Norge er moteindustrien i vekst, og bransjen har økende behov for flere bidragsytere med relevant utdannelse.

Vår visjon er å utdanne fagkompetente medarbeidere til den norske moteindustrien. SoFI tilbyr praktisk rettede utdanninger som gjør våre studenter attraktive for næringslivet. Vi skal utvikle kunnskap og tro på egne erfaringer i møte med et nytt arbeidsmarked. Vi ønsker å skape trygghet rundt tekniske og håndverksmessige ferdigheter knyttet til moteindustrien. Vi vil utvikle og utfordre selvstendige medarbeidere ved våre utdanningstilbud:

Alle utdanningene er NOKUT-godkjent, og gir derfor rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Praktisk utdanning på dag eller kveld

SoFIs hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens utdanningstilbud slik at arbeidslivets krav tilfredsstilles. SoFI tilbyr Motedesign og Moteindustri som fulltidsutdanning på dagtid og Motekonsulent som fulltidsutdanning på dagtid og deltidsutdanning på kveldstid. Kveldsutdanningen på deltid gir mulighet for å kombinere utdanning med jobb.

Vis alle utdanninger fra SoFI - School of Fashion Industry

Kontaktinformasjon til SoFI - School of Fashion Industry

SoFI - School of Fashion Industry

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Tlf: 24 14 97 50
www.sofi.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Motedesign:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!