Vis studentum.no som: Mobil

Logistikk og ressursstyring - Bachelor

Sjøkrigsskolen
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Ja

Logistikk og ressursstyring - Bachelor

Bachelor i logistikk og ressursstyring

Bachelorprogrammet i logistikk og ressursstyring er en felles utdanning for Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Ettersom logistikerne ofte er de første som ankommer et operasjonsområde og de siste som drar hjem, stilles det helt andre krav til håndtering av usikkerhet enn sivil logistikk.

Logistikerne skal støtte militære operasjoner, og utdanningen vil derfor gi deg solid kunnskap og ferdigheter til å kunne gå inn i viktige jobber i den forsvarsgrenen du tilhører. Etter endt utdanning vil du ha 212 studiepoeng og en bachelorgrad i militære studier. Utdanningen gir grunnlag for å gå inn i stillinger innenfor ledelse, logistikk og virksomhetsstyring på midlere nivå i Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, samt fellesstillinger innen logistikk og ressursstyring.

Opptakskrav/Søknad

For å kvalifisere til opptak på bachelorprogrammet logistikk og ressursstyring kreves generell studiekompetanse. Søkere med befalsutdanning søker seg inn på krigsskolen, og søkere som kommer rett fra videregående søker seg inn via befalsskolen. Det er også visse fysiske, helsemessige og sikkerhetsmessige krav til søkerne.

Sjøkrigsskolen

Sjøkrigsskolen - Forsvarets lederutdanning

Sjøkrigsskolen i Bergen har rykte på seg for å være Norges beste lederutdanning. Her får du en moderne lederutdanning tilpasset både forsvaret og det øvrige samfunns behov, og kan spesialisere deg innen navigasjon, elektronikk/våpen, maskin og logistikk.

Studieløp

I tillegg til gode lederegenskaper, får du god faglig tyngde på Sjøkrigsskolen. Skolen tilbyr bachelorstudium innen maritime fag, tekniske fag (elektronikk og skipsteknikk) og økonomisk/administrative fag, og har et svært godt renommé. Utdanningen anses som faglig krevende, men samtidig også mer variert enn sammenlignbare utdanningstilbud. I løpet av det første året vil du for eksempel ha klatret i riggen på skoleskipet Statsraad Lehmkuhl, samt testet deg selv til yttergrensene med utfordrende øvelser både til lands og til sjø. Skolens lederutviklingsprogram har Forsvarets ledelsesfilosofi, oppdragsbasert ledelse, som målsetting, og er opptatt av å utdanne gode forbilder.

Vis alle utdanninger fra Sjøkrigsskolen

Kontaktinformasjon til Sjøkrigsskolen

Sjøkrigsskolen


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!