Videre- og etterutdanning

Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

Varighet
7,5 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Varighet
7,5 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen

Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng och ges i följande ordning:

  • SAM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter (Vårterminen 2022)
  • SAM 601 Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter (Höstterminen 2022)
  • PED 170  Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle  (Höstterminen 2023)
  • SAM 603 Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter (Vårterminen 2024)

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter är på 7,5 högskolepoäng och fokuserar på samisk muntlig tradition och undervisningsituationer som är kommunikativ till sin natur. Detta kopplas ihop med språkundervisningens funktion att integrera färdighetsträning i meningskapande aktiviteter. Att kunna tala, lyssna och samtala med olika syften och i skilda situationer är delar av en funktionell språkförmåga. Deltagarena ges möjligheter att utforska samisk muntlig traditions koppling till kulturuttryck i samtiden och uppmuntras till att i undervisningen använda estetiska och kreativa läroprocesser. Kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. 

Opptakskrav/Søknad

Förutsättningen för deltagande är att den deltagande läraren är anställd (heltid eller deltid) av en skolhuvudman (Sameskolstyrelsen, kommun eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige som har godkänt deltagandet. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska. 

Grundläggande behörighet krävs för all utbildning på universitet. Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att komma in genom så kallad 
reell kompetens. Har du kanske jobbat länge eller gått någon annan utbildning kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole
Hánnoluohkká 45
N-9529 Kautokeino

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Samisk høgskole bleformelt åpnet 1. november 1989. Og slik ble et ønske som lenge hadde eksistert i det samisk samfunnet oppfylt, nemlig å kunne tilby samisk lærerutdanning, på samisk, og i et samisk miljø. Dette studiet ble raskt etterfulgt av flere...

Les mer og vis alle utdanninger ved Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Highlights