Videre- og etterutdanning

Samisk språk, kultur og tradisjoner i alle barnehager – videreutdanning for barnehagelærere

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen

Samisk språk, kultur og tradisjoner i alle barnehager – videreutdanning for barnehagelærere

Samisk språk, kultur og tradisjoner i alle barnehager – videreutdanning for barnehagelærere

Om studiet
Studiet retter seg mot barnehagelærere som vil lære seg mer om samisk språk, kultur og tradisjoner og samisk pedagogisk tenkning for bruk i egne barnehager. Det gir en innføring i samiske barns rettigheter, kunnskap om hvordan barnehagelærere kan synliggjøre samisk språk, kultur og tradisjoner i norske barnehager samt refleksjon rundt samisk pedagogikk og kulturoverføring, språkopplæringsmodeller og språkstøtte for samiske barn og kjennskap til samiske språk for alle barn.

Studiet er organisert gjennom fire temaområder:

  • Tema 1: Urfolk og samiske barns rettigheter
  • Tema 2: Samiske språk og samiske språkopplæringsstrategier
  • Tema 3: Samiske kulturuttrykk gjennom musikk, joik, fortelling, litteratur og duodji
  • Tema 4: Samiske hverdagsliv

Gjennom disse temaområdene, vil studentene få innføring om samiske rettigheter og hvordan disse kan ivaretas i barnehagen. Barnehagens oppdrag om å ivareta samisk språk, kunnskap og kultur vil belyses og drøftes i henhold til rammeplanen. Studentene vil få kunnskap om og drøfte ulike verdisyn og maktfold og se dette i sammenheng med samene som urfolk. De vil også få innføring om samiske språk og språkopplæringsstrategier og hvordan man kan innføre og synliggjøre samiske språk i dagligdagse situasjoner i barnehagen. Studiet utfordrer studentene til å tenke tiltak og strategier for økt synlighet og bruk av samiske språk i dagligdagse situasjoner og teste det ut i praksis. Musikk, joik, muntlige fortellinger og duodji er viktige samiske kulturuttrykk som både formidler kulturforståelse, men også gir mulighet for språkopplæring.

Studentene vil bli presentert for samiske verdier knyttet til natur, høsting og menneskesyn gjennom slike praktisk-estetiske måter. Samtidig lever samer i mange områder og har mange ulike former for hverdagsliv. Studentene vil bli presentert for ulike samiske levesett og tradisjoner og utfordres til å reflektere over hvordan de kan overføre det til egne praksiser. Utfra et samisk perspektiv er respekt for naturen og alt levende en sentral verdi og studentene vil få mulighet til å se dette i sammenheng med et samisk bærekraftperspektiv. Hensikten er å gi dem mulighet til å reflektere over hvordan rammeplanens føringer kan praktiseres i barnehagen, både med tanke på samiske barn, men også for at alle barn skal utvikle forståelse, respekt og fellesskap for det samiske mangfoldet.

Studiet er forankret i Rammeplan for barnehagen og vil legge særlig legge vekt på to områder fra den; barnehagetilbud skal tilpasses samiske barns bakgrunn uavhengig av hvor i landet de bor og at norske barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til respekt og fellesskapsfølelse for samisk mangfold.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå.
  • Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.
Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole
Hánnoluohkká 45
N-9529 Kautokeino

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Samisk høgskole bleformelt åpnet 1. november 1989. Og slik ble et ønske som lenge hadde eksistert i det samisk samfunnet oppfylt, nemlig å kunne tilby samisk lærerutdanning, på samisk, og i et samisk miljø. Dette studiet ble raskt etterfulgt av flere...

Les mer og vis alle utdanninger ved Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Highlights