Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Samisk grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole
Sammendrag
Master, 2 år
Kautokeino, Nettstudier
10 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen

Samisk grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn gir deg kompetanse til å se enkeltelever og elevgrupper og tilpasse undervisningen etter elevenes behov.

Denne utdanningen styrker din samiskspråklige kompetanse og gir deg kunnskap om hvordan jobbe med språket i grunnskolen både på mellom- og ungdomstrinnet. I sentrum av utdanningen står samisk kultur, samisk læringssyn, natur og bærekraft, tradisjonell kunnskap og urfolksperspektiv.

Fordypning i samiskfaget, fagdidaktikk og læreryrket er i sentrum. Utdanningen vektlegger fagfordypning i samiskfaget og på to andre undervisningsfag. Det siste året velger studentene et tema innenfor samisk og gjennomfører masterstudiet.

Emner i utdanningen er:

  • undervisningsfag 1: samisk 150 studiepoeng
  • pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng
  • undervisningsfag 2 60 studiepoeng
  • undervisningsfag 3 eller et annet skolerelevant fag 30 studiepoeng .

Undervisningsfag 2 og 3 kan være samfunnsfag, matematikk, duodji, naturfag, gymnastikk osv. Skolerelevante fag kan være pedagogikk, tradisjonell kunnskap, spesialpedagogikk eller annet.

Praksis er knyttet til alle fag og gjennomføres ved grunnskoler i Sápmi. Du har også mulighet til å dra på utveksling til en annen skole eller til utlandet.

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla Samisk_høgskoleDen Samiske høgskolen ble etablert i Guovdageaidnu i 1989. Etableringen ble gjort for å styrke samisk kompetanse og dekke det samiske samfunnets behov.

Skolen er en forsknings- og utdanningsinstitusjon hvor språket er samisk, både blant studenter, ansatte og administrasjonen.

Et nordisk-samisk, urfolks- og internasjonalt perspektiv

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole har et nordisk-samisk, urfolks- og internasjonalt perspektiv med studenter fra Norge, Finland, Sverige og Russland og skolens særegne faglige profil kommer fra Samisk utdanning og forskning.

Studiene ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole gir elevene tilstrekkelig kompetanse til å kunne jobbe innen samisk kultur og forskning, samt innen mellommenneskelig arbeid. Skolen har totalt ca. 40 studietilbud, men tilbyr ikke alle på en gang. Hvert år tilbys det rundt 17-20 ulike studier. Totalt har skolen 52 ansatte og rundt 200 studenter.

Vis alle utdanninger fra Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Kontaktinformasjon til Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Hánnoluohkká 45
N-9529 Kautokeino

Tlf: +47 78 44 84 00
Fax +47 78 44 84 02
samas.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!