Vis studentum.no som: Mobil

Politiledelse - Master

Politihøgskolen
Sammendrag
Deltid
3 år, 90 studiepoeng
Master, 2 år
Ja

Politiledelse - Master

Nordisk master i politiledelse er organisert i syv emner som er integrert i hverandre. Hvert av emnene er tett knyttet til praksis i norsk, dansk og svensk politi. Studiet inneholder 6 emner som til sammen gir 60 studiepoeng, og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

Til sammen utgjør emnene en erfaringsbasert mastergrad i politiledelse på 90 studiepoeng. 

Masterstudiet har en tydelig ledelsesmessig profil. Temaene dekker ulike aspekter av lederrollen. Gjennom en problemorientert tilnærming blir alle emnene integrert med praktiske problemstillinger fra polisiær virksomhet. Emnet politiledelse i et helhetlig perspektiv betraktes som et grunnleggende emne som vil gi et samlet bilde av sentrale tema i øvrige ledelsesfag. Politiledelse betraktes som ledelse utøvd i en politifaglig kontekst. Med kontekst forstås både institusjonell, kulturell, strukturell og politisk kontekst. 

Alle emner er obligatoriske. Det tas forbehold om endringer i studieplanen.

Internasjonalisering

I løpet av de første to årene vil 30 prosent av undervisningen foregå i Danmark og 30 prosent i Sverige. I tillegg vil fire av syv emner ha fagansvarlige fra Danmark og Sverige. Undervisningen ivaretas av ansatte ved de to samarbeidende institusjonene. Det vil hentes inn relevante case fra både Norge, Danmark og Sverige.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ledere innenfor justissektoren i Norge, Sverige og Danmark. Med dette menes ledere i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet og Politidirektoratet samt ledere i kriminalomsorgen.

Opptakskrav/Søknad

Følgende krav må dekkes for å kunne tas opp til studiet:

  • Fullført bachelorgrad/3-årig høyere utdanning, alternativt 2-årig politiutdanning og minst 60 studiepoeng (ECTS)
   • Ansettelse i lederstilling i justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet, eller kriminalomsorgen) i Norge, Sverige eller Danmark. Med lederstilling menes i  denne sammenheng stilling med resultat-, budsjett- og personalansvar eller stilling med formell faglig- eller operativ lederfunksjon.
   • Minimum 2 år ledererfaring fra justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet eller kriminalomsorgen) etter fullført grunnutdanning

   Studiefakta, Tittel m.m

   Erfaringsbasert mastergrad i politiledelse (90 studiepoeng)

   Politihøgskolen

   Politihøgskolen (PHS)

   Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

   Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

   Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

   Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

   Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

   Politihøgskolen

   Slemdalsveien 5
   0369 Oslo

   Tlf: 23 19 99 00
   Fax 23 19 99 01
   www.phs.no


   OMTALER

   Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!