Vis studentum.no som: Mobil

Politi - Bachelor

Politihøgskolen

Politi - Bachelor

Politi - Bachelor

Grunnutdanningen for politiet er en treårig høgskoleutdanning som skal gi bredt praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid i politiet. Utdanningen skal utvikle forståelse av alle sider ved politiets rolle og oppgave i samfunnet - herunder både den forebyggende, kontrollerende og håndhevende side - og gi nødvendige kunnskaper og ferdigheter, samt gode yrkesetiske holdninger.

På Politihøgskolen får du en utdanning som gjør deg i stand til å mestre de forskjellige oppgavene politiet står overfor. Utdanningen legger vekt på studentaktive læringsformer og studentenes ansvar for egen og andres læring. Noe av læringen foregår i basisgrupper, mens andre deler av utdanningen krever individuelt arbeid.

Politi - grunnutdanning innledes med ett års studier ved Politihøgskolen. Deretter følger ett års praksis i et politidistrikt, før et avsluttende studieår ved Politihøgskolen. Politiutdanningen er en 3-årig høyere utdanning som fører fram til bachelorgrad. Vitnemål fra utdanningen gir grunnlag for å få tilsetting i politistilling. I tillegg gir det samme grunnlag som andre bachelorutdanninger når det er aktuelt å ta videreutdanning, eventuelt gå videre til mastergrad ved høgskole eller universitet, i Norge eller i utlandet.

Opptakskrav/Søknad

  • Generell studiekompetanse fra videregående utdanning
  • Karakteren 3 eller bedre i norsk hovedmål, skriftlig
  • Norsk statsborger
  • Plettfri vandel
  • Førerkort klasse B
  • Fylt 20 år (det året studenten tas oss)
  • Gode svømmeferdigheter
  • God helse, dvs. tilfredsstille de til enhver tid gjeldende helsekrav 
  • Nødvendig modenhet og personlig skikkethet for tjeneste i politi- og lensmannsetaten
  • Bestått fysisk test fastsatt av Politihøgskolen

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor

Studiepoeng (ECTS)

180

Politihøgskolen

PolitihøgskolenPolitihøgskolen - Veien til politibetjent

Politihøgskolen er underlagt Politidirektoratet, og har avdelinger i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Oppgaven til skolen er å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til de ansatte i etaten.

3-årig politiutdanning, Bachelor

Grunnutdanningen på skolen er en tre-årig utdannelse som fører fra til en Bachelorgrad. Dette vitnemålet gir grunnlag for å få ansettelse i en politistilling. Det gir også samme grunnlag som andre Bachelorutdanninger når det gjelder muligheten til å ta etter- og videreutdanninger eller master ved høgskole og universitet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
www.phs.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!