Vis studentum.no som: Mobil

Nordisk master i politiledelse

Politihøgskolen
Sammendrag
Master, 2 år
Nettstudier, Oslo
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Nordisk master i politiledelse

I denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om sentrale temaer knyttet til lederrollen i politiet.

Praktiske problemstillinger fra polisiær virksomhet blir integrert gjennom en problemorientert tilnærming. Utdanningen er et programsamarbeid mellom Politihøgskolen, Copenhagen Business School (Danmark) og Linnéuniversitetet (Sverige). Politihøgskolen er gradsutsteder.

Opptakskrav/Søknad

Masterutdanningen er for deg som er leder innenfor justissektoren i Norge, Sverige og Danmark. Med dette menes ledere i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet og ledere i kriminalomsorgen.

Du må dokumentere disse formelle kravene:

  • fullført bachelorgrad /3-årig høyere utdanning, alternativt 2-årig politiutdanning og minst 60 studiepoeng (ECTS)
  • ansettelse i lederstilling i justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet, eller kriminalomsorgen) i Norge, Sverige eller Danmark. Med lederstilling menes i denne sammenheng stilling med resultat-, budsjett- og personalansvar eller stilling med formell faglig- eller operativ lederfunksjon.
  • minimum 2 år ledererfaring fra justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet eller kriminalomsorgen) etter fullført grunnutdanning


Studieplassene fordeles jevnt mellom de tre nordiske landene. Plasser i kvotene tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum.

Søkere konkurrerer om studieplasser på grunnlag av karaktersnitt fra tidligere utdanning samt eventuelle tilleggspoeng .

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
Fax 23 19 99 01
www.phs.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!