Vis studentum.no som: Mobil

Nordisk master i politiledelse

Politihøgskolen
Sammendrag
Master
Nettstudier, Oslo
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Nordisk master i politiledelse

I denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om sentrale temaer knyttet til lederrollen i politiet.

Praktiske problemstillinger fra polisiær virksomhet blir integrert gjennom en problemorientert tilnærming. Utdanningen er et programsamarbeid mellom Politihøgskolen, Copenhagen Business School (Danmark) og Linnéuniversitetet (Sverige). Politihøgskolen er gradsutsteder.

Nordisk master i politiledelse er organisert i syv emner som er integrert i hverandre. Hvert av emnene er tett knyttet til praksis i norsk, dansk og svensk politi. Studiet inneholder seks emner som til sammen gir 60 studiepoeng, og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Masterstudiet har en tydelig ledelsesmessig profil. Temaene dekker ulike aspekter av lederrollen. Gjennom en problemorientert tilnærming blir alle emnene integrert med praktiske problemstillinger fra polisiær virksomhet. Emnet politiledelse i et helhetlig perspektiv betraktes som et grunnleggende emne som vil gi et samlet bilde av sentrale tema i øvrige ledelsesfag. Politiledelse betraktes som ledelse utøvd i en politifaglig kontekst. Med kontekst forstås både institusjonell, kulturell, strukturell og politisk kontekst.

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
Fax 23 19 99 01

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!