Vis studentum.no som: Mobil

Erfaringsbasert master i etterforskning

Politihøgskolen
Sammendrag
Master, 2 år
Nettstudier, Oslo
6 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen

Erfaringsbasert master i etterforskning

Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger.

Det erfaringsbaserte masterstudiet er organisert i seks emner som er integrert og bygger på hverandre. Studiet er til for å møte behovet for praksisnær og kunnskapsbasert faglig fordypning i etaten, og øke evnen til å reflektere kritisk over faglig praksis, etiske dilemma og roller i etterforskningsarbeidet hos etterforskere og etterforskningsledere i politi og påtalemyndighet.

Gjennom økt fenomenforståelse innen fagfeltet og styrket kompetanse i anvendelsen av kunnskapsbaserte etterforskningsmetoder, skal masterutdanningen bidra til videre teoretisk og praktisk utvikling av etterforskningsfaget i politiet som kunnskapsintensiv organisasjon. Masterstudiet har et omfang på 90 studiepoeng .

Opptakskrav/Søknad

Den primære målgruppen er ansatte i politi- og påtalemyndighet som på ulike fagområder har, eller ønsker å kvalifisere seg for, sentrale roller og oppgaver innen etterforskning. Studiet er åpent for søkere fra politiet i de andre nordiske landene.

Du må ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

  • Bachelorgrad eller 3-årig politiutdanning
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier med relevant fagkrets på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 1680 timer etterutdanningskurs
  • 2-årig utdanning fra Politiskole og minimum 5 års relevant yrkespraksis utover det formelle kravet om 2 års relevant yrkespraksis
  • Bachelorgrad i juridiske fag eller annen relevant bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Du må også ha:

  • minimum to års relevant yrkespraksis innen etterforsking etter endt grunnutdanning
  • et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten i Norge/Norden

85% av studieplassene forbeholdes søkere fra Norge. Inntil fem studieplasser forbeholdes politiansatte ved Politihøgskolen. Øvrige studieplasser tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum.

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
Fax 23 19 99 01
www.phs.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!