Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Varighet: 1 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Utdanningsinstitutt: Peder Morset folkehøgskole
Type utdanning: Folkehøgskole

Arbeidstrening

Arbeidstrening

Arbeidstrening er primært et tilbud til andre års elever som allerede har hatt et vanlig folkehøgskoleår ved Peder Morset folkehøgskole, men andre kan også søke. Linja vil gi deg arbeidstrening og utprøving innen ulike arbeidsområder, slik at du har en bedre forutsetning for å velge hva de ønsker å arbeide med i fremtiden. Du vil få veiledning og opplæring i å være i en arbeidssituasjon.

Bli rustet for et fremtidig yrkesliv

Etter endt skoleår på Arbeidstrening-linja, vil du stå bedre rustet for et fremtidig yrkesliv. I løpet av våren skrives det en uttalelse på hver enkelt elev som gir en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver eleven har hatt og hvordan eleven fungerer i arbeidssituasjonen.

I tillegg til praktisk arbeidstrening vil du få teoretisk opplæring og veiledning innenfor følgende emner:

  • Arbeid (arbeidsmiljø, HMS arbeid, hygiene, førstehjelp, lover og regler i arbeidslivet, stønad fra nav, skatt etc.)
  • Bolig (boformer, økonomi, personlig økonomi, husholdning, stell av klær, renhold, innkjøp, kosthold og helse)
  • Fritid (hvordan planlegge og disponere fritida)

Studiefakta, Tittel m.m

Arbeidstrening primært et tilbud til andre års elever som allerede har hatt et vanlig folkehøgskoleår ved Peder Morset folkehøgskole, men andre kan også søke.

Peder Morset folkehøgskole

Peder Morset Folkehøgskole er en opplevelse for livet!

Peder Morset folkehøgskole ligger ved den vakre Selbusjøen, 50 minutter fra Trondheim og 25 minutter fra Trondheim Lufthavn, Værnes. Det er kort vei til Røros og Sverige.

En annerledes folkehøgskole

Peder Morset folkehøgskole retter seg mot alle ungdommer som ønsker et annerledes år. Ekspertiseområdet til folkehøgskolen er ungdommer som er utviklingshemmede; her omgås elever med og uten utviklingshemming sammen. Folkehøgskolen ønsker deg velkommen til et unikt skolemiljø hvor alle blir inkludert! En godt utdannet lærerstab med blant annet vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og aktivitører, sørger for et optimalt år for studentene.

Vis alle utdanninger fra Peder Morset folkehøgskole

Kontaktinformasjon til Peder Morset folkehøgskole

Peder Morset folkehøgskoleFossan
7584 Selbustrand

Tlf: 73 81 20 00

www.pedermorset.no

Kontakt