Sammendrag
Master
Lillestrøm
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Yrkespedagogikk

Jobber du med yrkesrettet læring i skole eller arbeidsliv og ønsker å videreutvikle din kompetanse? Dette masterstudiet deg muligheten til å fordype deg i det som er mest relevant og interessant for deg og din arbeidshverdag.

Gjennom Mastermet i yrkespedagogikk styrker du din pedagogiske og yrkesdidaktiske kompetanse. Praksisnærheten er unik for dette studiet, og betyr at du kan bruke din egen yrkesbakgrunn og erfaring til å fordype deg i de yrkespedagogiske spørsmålene som er mest aktuelle for deg.

Du lærer deg hvordan yrkesutøvere kan samarbeide og kommunisere bedre i et arbeidsfellesskap. Du blir flinkere til å synliggjøre, systematisere og videreutvikle oppgaver og prosesser i arbeid og produksjon. Som ferdigutdannet yrkespedagog skal du kunne legge til rette for at kunnskap tas vare på og videreutvikles – det å kunne strukturere læring og håndtere mangfold er derfor sentralt i studiet.

Det er to kjerneområder i masterstudiet:

  • Yrkespedagogisk arbeid og kunnskapsutvikling tar for seg spørsmål og forskningsperspektiver relatert til yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske arbeidsmåter.
  • Vitenskapsteori og forskningsstrategier handler om vitenskapsteori, ulike forskningstilnærminger og ulike metoder for databehandling.

Når du har fullført studiet, har du fordypet kunnskap innen ditt fagfelt og har teoretisk og praktisk kunnskap om yrkespedagogiske problemstillinger. Du kan bruke kunnskapen din til å planlegge, gjennomføre og vurdere større forsknings- og utviklingsarbeid – og har kompetansen som kreves for å utvikle ny yrkespedagogisk kunnskap og praksis.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!