Vurdering av barnets beste

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Vurdering av barnets beste

Videre- og etterutdanningen om vurderingen av barnets beste er en del av Bufdirs satsning på kompetanseheving i barnevernet. Hva som vurderes som barnets beste innebærer en avveining av mange ulike hensyn som drøftes i utdanningen. Videre- og etterutdanningen er på masternivå og kan inngå i en mastergrad.

Denne Videre- og etterutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og VID vitenskapelige høgskole.

Målgruppen for Videre- og etterutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak.

Noen sentrale temaer

  • Ulike kunnskapstradisjoner og vurderinger av barnets beste.
  • Innhenting av informasjon i samarbeid med barn og foreldre.
  • Barnets beste i lys av ulike teoretiske innfallsvinkler.
  • Vurdering av barnets beste på ulike arenaer og i ulike beslutningssituasjoner.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!