Videre- og etterutdanning i studentveiledning for barnevern og sosialt arbeid

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Videre- og etterutdanning i studentveiledning for barnevern og sosialt arbeid

Dette emnet er utviklet for praksisveiledere som mottar studenter fra bachelorstudiene i barnevern og sosialt arbeid.

Gjennom veilederutdanningen utvikler praksisveiledere evnen til å lære opp studenter i profesjonsfaglig virksomhet. Formålet er å skape gode forhold for læring og utvikling på arbeidsstedet, slik at det gir best mulig utbytte for studentene.

Sentrale temaer i studiet

  • praksisstudium og veiledning
  • teoretisk utgangspunkt og faser og metoder i veiledning
  • arbeid med brukere/klienter
  • rollen som hjelper
  • læren om organisasjoner
  • sammenhengen mellom teori og praksis
  • forutsetninger for læring
  • rollen som veileder
  • relasjonen mellom veileder og student

Vi benytter ulike arbeidsformer i undervisningen: Forelesninger, gruppearbeid, trening med tilbakemelding fra lærere, videoopptak og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!