Velferdsteknologi – bachelornivå

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Velferdsteknologi – bachelornivå

Myndighetene satser på velferdsteknologi for å avhjelpe flere av fremtidens demografiske utfordringer. Velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon er en sammensatt oppgave og krever både helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse.

Teknologiske løsninger som skal fremme selvstendighet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukerens egne premisser kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir enklere å mestre hverdagen. 

Studiet vektlegger kompensasjons- og velværeteknologi, trygghets- og sikkerhetsteknologi og teknologi for sosial kontakt.

Målet med studiet

Utdanningens målgruppe er personer som ønsker kompetanse i velferdsteknologi.

Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

Studiet tilbys også på masternivå.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!