Veilederutdanning for praksislærere i yrkesutdanning

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Veilederutdanning for praksislærere i yrkesutdanning

Studiet er rettet mot deg som ønsker å være kvalifisert som praksislærer i yrkesfaglige program. Det passer for deg som allerede har fullført yrkesfaglærerutdanning eller PPU med yrkesdidaktikk og har vært ansatt minimum i to år som lærer i videregående skole eller tilsvarende.

Studiet kvalifiserer for å veilede yrkesfaglærerstudenter, nyutdannede yrkesfaglærere og grupper av kolleger i skoler og opplæringsbedrifter.

Studiet er et Videre- og etterutdanningstilbud på masternivå som gir innføring i profesjons- og yrkespedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling. Tilbudet skal bygge videre på veiledningstemaene som gis i grunnutdanningene. Studiet handler om utvikling av praksislærerrollen og hvordan praksislærere kan bidra til en helhetlig utdanning av yrkesfaglærerstudenter i samarbeid med lærerutdannere ved universitetet. Studiet skal bidra til å ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser i skoler og i opplæringsbedrifter. Dette kan også sees i sammenheng med ordningen for lærerspesialister i veiledning.

Studiet består av to emner:

Profesjonskvalifisering – veiledning av studenter og nyutdannede lærere i yrkesutdanning

Praksisveilederen har en sentral rolle når det gjelder yrkesfaglærerstudentens og den nyutdannede yrkesfaglærerens utvikling av helhetlig profesjonskompetanse. Dette emnet handler om temaer som gjelder yrkesfaglærerens samfunns- og profesjonsmandat og kvalifikasjonsbehov, som det er viktig at praksislærere har dyp innsikt i.  Videre handler det om hvordan veiledning, yrkesdidaktisk analyse, lærende møter og organisasjonslæring kan benyttes for å bistå yrkesfaglærerstudenter og nyutdannede lærere i deres kompetanseutvikling.    

Profesjonsveiledning – prosessveiledning for kvalitetsutvikling i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning

Praksislæreren skal være en ressurs for kvalitetsutvikling i praksisskoler / lærerutdanningsskoler, opplæringsbedrifter og lærerutdanningsinstitusjon. Emne to handler derfor om fordypning i teori om profesjonsveiledning, og om å veilede kolleger i forhold til kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanning. Søkelyset blir rettet mot å legge til rette for lærende møter og utvikling av arbeidsplassen som en lærende organisasjon. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til veiledning og utvikling i egen organisasjon blir vektlagt. FoU-samarbeid med bedrifter og lærerutdanningsinstitusjon er også et sentralt tema.   

Studieside for Veilederutdanning for praksislærere i yrkesutdanning

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!