Veilederutdanning for praksislærere i barnehage – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Veilederutdanning for praksislærere i barnehage – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

Ønsker du å kvalifisere deg til å bli praksislærer for studenter i barnehagen? Gjennom veilederutdanning for praksislærere i barnehage vil du utvikle dine ferdigheter og kompetanse knyttet til veiledningsmetoder og kommunikasjonsprosesser gjennom bruk av barnehagen som læringsarena.

Studiet «Veilederutdanning for praksislærere i barnehage» gir formell og praktisk kompetanse i ulike veiledningsfunksjoner. Studiet har fokus på læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, på kritisk analyse og etiske utfordringer i veiledningsprosesser. Egenutvikling og refleksjon over veiledning og vurdering knyttet til praksislærerfunksjonen står sentralt. I studiet vektlegges dessuten barnehagen som læringsarena.

Videre- og etterutdanningen består av følgende hovedtema:

  • praksislærerfunksjonen
  • profesjon og læring
  • praksislærerens handlingsrepertoar

Videre utdanningsmuligheter

Veilederutdanning for praksislærere i barnehage kan inngå som et emne i masterstudium i barnehagekunnskap som tilbys Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Interesserte som ønsker at emnet skal kunne inngå som del av et av disse eller andre masterstudier må søke om opptak til det aktuelle masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av det aktuelle masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og beståtte emnet. Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Studieside for Veilederutdanning for praksislærere

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!