Utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis

I studiet tilegner du deg kompetanse til å bistå personer med utviklingshemming og psykisk lidelse. Slike grupper er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse enn andre, men får ofte dårligere oppfølging.

Nasjonale og internasjonale studier viser at mennesker med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt.

Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten kan føre til at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemning. Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant personer med utviklingshemming.

Videre- og etterutdanningen består av to emner på tilsammen 30 studiepoeng:

  • Utviklingshemming og psykisk helse
  • Kvalitetsforbedring i praksis innen psykisk helse

Utdanningen gjennomføres på deltid og er nettbasert med tilbud om hybridundervisning. Det forventes en studieinnsats på ca. 20 timer i uken.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!