Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Trafikkteknikk

Kravene til effektiv og trafikksikker framkommelighet øker. Denne Videre- og etterutdanningen gir deg innsikt og kunnskap i hva som kan gi trafikale problemer og hvordan de kan håndteres.

Når du har tatt dette emnet skal du ha inngående kunnskap om relevante lover, forskrifter og normaler, og om sentrale teorier og analysemetoder innen trafikkteknikk.

Du skal også kjenne til hva som gir premisser for trafikkavvikling, og du vil være i stand til å kommunisere med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

Du skal kunne 

  • vurdere trafikkavvikling på veistrekninger og i kryss
  • vurdere behov for tiltak 
  • komme fram til riktig tiltak i aktuelle situasjoner
  • gjennomføre trafikktellinger
  • anvende aktuell trafikkteknisk programvare for å vurdere trafikkavvikling
  • utarbeide trafikkanalyser med beregning av generert trafikk for aktuelle arealtyper og vurdering av endringenes konsekvenser for transportbildet
  • vurdere ulike tiltak for bedret trafikkavvikling opp mot hverandre

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!