Tolking i offentlig sektor

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Bachelor
Oslo
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Tolking i offentlig sektor

Tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist.

Studiet tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk, og er nett- og samlingsbasert fordelt på helger, ukedager og kvelder. Bachelorutdanningen er et deltidsstudium med et omfang på 180 studiepoeng fordelt på fire år. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov.  

I sitt arbeid utøver tolken skjønn basert på forskningsbasert kunnskap, praktiske ferdigheter og fortrolighet med situasjonen. Både språkene, samfunnet og tolkeyrket er i stadig utvikling, og læring må derfor sees i et livslangt perspektiv. Studiet skal gjøre utøveren i stand til å stadig søke, tilegne seg og bruke ny kunnskap i sin framtidige profesjonsutøvelse. 

Tolken har en viktig funksjon i offentlig sektor. Tverrprofesjonelt samarbeid er en forutsetning for kvalitet i tolking, i tillegg til god samhandling mellom ulike aktører. Tolken forventes å ha en åpen holdning til den teoretiske og metodiske kompleksiteten i faget. Dette inkluderer bruk av moderne utstyr, digital kommunikasjon i offentlig sektor, i tillegg til det å ha en kritisk og reflekterende bevissthet til maktforhold, samfunn og politikk. 

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!