Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Er du pedagog i barnehagen, og ønsker å kvalifisere deg til stilling som pedagogisk leder? Tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk er for ansatte i barnehager med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærer.

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk er et deltidsstudium for ansatte i barnehage med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning.

Studieprogrammet består av følgende to emner:

  • Barnehagepedagogikk, BSBP6000 (30 studiepoeng)
  • Småbarnspedagogikk, BSSP6000 (30 studiepoeng)

Begge emnene skal samlet sett kvalifisere for ansettelse i stilling som pedagogisk leder. Det er barnehageeier som vurderer om kompetansen er tilstrekkelig for å kvalifisere til ansettelse. Gjennom studiet skal studenten utvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på områder knyttet til arbeid i barnehagen.

Tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk består av tre hovedtema:

  • Lek, læring, danning og omsorg i barnehagen
  • Didaktiske perspektiv i barnehagen
  • Barnehagen - en lærende organisasjon

Tilleggsutdanningen i småbarnspedagogikk består av fem temaer:

  • Barns utvikling, lek og utforskning
  • Tilknytning, samspill og relasjoner
  • Omsorg og etiske perspektiver
  • Barnehagekvalitet
  • Samarbeid hjem - barnehage

Det flerkulturelle perspektivet, likestilling mellom kjønnene og barn med særlige behov belyses innenfor de ulike emnene.

Studieside for Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!