Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, master i helsevitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, master i helsevitenskap

Er du sykepleier og ønsker faglig fordypning? Gjennom dette masterstudiet får du innsikt i vitenskapelig tenkning og forskning og bli mer kvalifisert til å håndtere komplekse pasientsituasjoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Masterstudiet er en faglig fordypning innen sykepleiens kunnskapsområde, og som student opparbeider du deg solid kunnskap om vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder. Med utgangspunkt i klinisk praksis belyses sentrale områder for sykepleieforskning, og du lærer deg å analysere konsekvensene av ulike kunnskapssyn og kunnskapsformer.

Fokuset for forskning og kunnskapsutvikling er knyttet til omsorg og behandling av pasientgrupper og pårørende på ulike plan og i ulike kontekster. Studiet har også søkelys på at studentene utvikler forståelse for sykepleiens etiske og kunnskapsmessige grunnlag. 

Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:
  • Klinisk forskning og fagutvikling i sykepleie
  • Forholdet mellom teori og empiri i klinisk forskning og fagutvikling
  • Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder
Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • Forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige og etiske resonnementer
  • Analysere kliniske problemstillinger som utgangspunkt for forskning og fagutvikling i sykepleie
  • Initiere forskning og fagutvikling i praksis ved å bruke relevante forskningsmetoder
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt
  • Utvikle pasientomsorgen ved å implementere forskning og utøve fagutvikling

Som ferdigutdannet vil du ha kompetanse som kan bidra til nytenkning og innovasjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Studiet vil også bidra til at du lærer å formidle sykepleie som fag og vitenskap både til eksperter og allmennheten.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!