Sammendrag
Master
Oslo
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Styring og ledelse

Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor.

Gjennom masterstudiet i styring og ledelse vil du utvikle deg som leder og administrator. Studiet er erfaringsbasert og spesielt rettet mot deg som jobber i en offentlig virksomhet, eller en bedrift som samarbeider med offentlig sektor. Du får større innsikt i egen praksis, økt forståelse for virksomhetens formål og styrket kompetanse på rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

 • styringsformer og ledelsesutfordringer, rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
 • nye organisasjonsformer og partnerskap innen offentlig forvaltning og mellom forvaltningen og eksterne aktører
 • hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse
 • makro- og mikroperspektiver, samt instrumentelle, strategiske og relasjonelle perspektiver på styring og ledelse
 • rammebetingelser og metoder for styring og ledelse, samhandling og samhandlingsledelse

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • bruke relevante forsknings- og evalueringsmetoder til å gjennomføre systematisk analyse- og utredningsarbeid
 • strukturere og formulere faglige resonnementer på feltet
 • gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid med tema fra styring, ledelse og/eller samhandlingsledelse
 • analysere teorier, metoder og fortolkninger på feltet organisasjon, styring og ledelse
 • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av ulike faglige tradisjoner

Som ferdig utdannet kan du kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten, og du har ferdighetene som kreves for å ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!