Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Stråleterapi

I dette studiet vil du utvikle kunnskapene, holdningene og ferdighetene dine for å kunne kvalifisere deg til arbeid som en stråleterapeut. Studiet er et samarbeid med Radiumhospitalet.

Denne utdanningen skal stimulere deg til å tenke kritisk og utføre de ulike sidene ved stråleterapiarbeid på en ansvarsfull måte.

Stråleterapifaget er sammensatt av til dels svært ulike fagområder. Studiet er derfor modulisert slik at det gir studentene en oversiktlig ramme å arbeide innenfor.

  • Realfag og kvalitetssikring i stråleterapi.
  • Onkologi og kreftomsorg.
  • Praksis i stråleterapi.
  • Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi.

Du finner er mer detaljert oversikt over emner i programplanen.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!