Spesialpedagogikk i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Spesialpedagogikk i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

Ønsker du å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø i barnehagen gjennom tilpasning og mestring for barn med ulike læringsforutsetninger? Videre- og etterutdanningen legger vekt på dialog, samhandling og refleksjon knyttet til ulike temaer, slik at du får et godt grunnlag til refleksjon rundt problemstillinger du møter i ditt pedagogiske arbeid i egen barnehage.

I dette studiet vil du bli presentert for ulike teoretiske innfallsvinkler til det spesialpedagogiske området. Studiet har en breddetilnærming til inkludering og tidlig innsats og målet er at du skal utvikle evne til kritisk og analytisk tenkning og handlingskompetanse. Du vil få kunnskap i å tilrettelegge for et allmennpedagogisk tilbud av god kvalitet for barn som trenger spesialpedagogisk hjelp og ekstra støtte, herunder kunnskap om omsorgssvikt og vold mot barn og vold i nære relasjoner, og hvordan barnehagen kan arbeide forebyggende med dette.  

Videre inneholder studiet kunnskap om foreldresamarbeid og tverrprofesjonelt i arbeid med barn som trenger ekstra støtte, kommunikasjon og relasjonelt arbeid, samt observasjon, kartlegging, dokumentasjon og vurdering. Du vil også lære om hvordan digitale verktøy kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet når det gjelder tilrettelegging for barns lek, læring og utvikling.

Du vil få erfaringer med å vurdere og analysere det du lærer i studiet i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Med utgangspunkt i rammeplanens verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, og livsmestring og helse, inngå i studiet på et overordnet og tverrprofesjonelt nivå.

Studentside for Spesialpedagogikk i barnehagen

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!