Spesialpedagogikk 2 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Spesialpedagogikk 2 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Ønsker du å utvikle og forbedre skolens spesialpedagogiske praksis? Videre- og etterutdanningen tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra et mangfoldig klasserom. Målet er at elever med særskilte behov og spesialundervisning får opplæring av høy kvalitet og et inkluderende læringsmiljø.

Spesialpedagogikk 2 er et erfaringsbasert studium som tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra et mangfoldig klasserom. Studiet formål er å styrke deltakernes kompetanse og profesjonalitet i å utvikle og forbedre skolens spesialpedagogiske praksis. Målet er at elever med særskilte behov og spesialundervisning får opplæring av høy kvalitet og opplever et inkluderende læringsmiljø. Studentene skal bruke sin kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå på egen arbeidsplass og må derfor forholde seg til skolens praksiser, strukturer og skolens samlede læringsmiljø. 

Les hva fagansvarlig Øyvind Laundal sier om den praksisnære Videre- og etterutdanningen i spesialpedagogikk i intervjuet som er lenket opp nederst på siden.

Emne 1 Psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv

I emnet Psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv vil ulike forståelsesmåter av psykososiale vansker bli synliggjort og problematisert. Emnet skal belyse hvordan ulike vansker kan forebygges og avhjelpes, og det rettes søkelys mot ulike tilnærmingsmåter for å skape gode betingelser for utvikling og læring. Tidlig innsats og tiltak for å skape inkluderende praksiser i skolen vil være sentralt i emnet. Studiet har fokus på studentenes erfaring og legger opp til at studentene skal reflektere over egen praksis og organisasjon. 

Emne 2 Rådgivning og endringsarbeid i skolen

I emnet Rådgivning og endringsarbeid i skolen blir det fokusert på ulike rådgivningsperspektiver som grunnlag for spesialpedagogiske tiltak. I dette emnet får studenten innsikt i og forståelse for spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid. Sentralt i hele studiet er studentenes utvikling av egen praksis, men også organisasjonsutvikling på skolene studentene tilhører. 

Studieside for Spesialpedagogikk 2 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Andre studietilbud i spesialpedagogikk ved OsloMet

 • Spesialpedagogikk 1

 • Spesialpedagogikk 2

 • Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!