Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Spesialpedagogikk 1

Alle elever i grunnopplæringen har rett til tilpasset opplæring. Studiet gir deg grunnlag for å legge til rette for en likeverdig opplæring for elever og lærlinger med særskilte behov.

Studiet gir deg grunnleggende kompetanse i arbeidet med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Som student i spesialpedagogikk vil du utvikle din forståelse av lærevansker, og du vil øke din bevissthet rundt samspillet mellom individuelle utfordringer og miljøfaktorer som påvirker læring. Du vil styrke din handlingskompetanse i forebyggende og tiltaksorientert spesialpedagogisk arbeid. Samtidig vil du utvikle evne til kritisk tenkning og vurdering av egen praksis.

Litt om innholdet i emnene

Kartlegging, analyse og individuelle opplæringsplaner (emne SP16100):

 • rammefaktorer i spesialpedagogisk arbeid
 • lærevansker
 • kartleggingsmetoder
 • individuelle opplæringsplaner

Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter (emne SP16200):

 • spesialpedagogiske arbeidsmåter
 • samarbeid

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!