Vis studentum.no som: Mobil

Skolerettet utdanningsvitenskap - Master

OsloMet – storbyuniversitetet

Skolerettet utdanningsvitenskap - Master

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Har du grunnskolelærerutdanning og vil spesialisere deg innen skolefaglig og pedagogisk arbeid? Dette masterprogrammet har flere fordypningsmuligheter og gir deg kunnskap som er relevant for blant annet undervisning, forskning og ledelse.

Hva lærer du? 

Studiet bygger på grunnskolelærerutdanningen og styrker din faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse. Denne kompetansen er relevant for deg som vil jobbe med undervisning og veiledning, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, og faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen. 

Opptakskrav/Søknad

 • Minst treårig allmennlærerutdanning/bachelorgrad innenfor grunnskolerettet lærerutdanning eller annen bachelorgrad, med en fordypning på minst 60 studiepoeng i det faget en søker fagfordypning i.
 • For opptak til fagfordypning i skolefag kreves minst 60 studiepoeng i et obligatorisk grunnskolefag.
 • For opptak til fagfordypning i begynneropplæring kreves minst 30 studiepoeng i norsk og matematikk og en påbygging til minst 60 studiepoeng i ett av de to fagene.
 • For opptak til profesjonspedagogikk og spesialpedagogikk kreves minst 60 studiepoeng i pedagogikk/pedagogikk og elevkunnskap (PEL).
 • Det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår i skolefaget/-ene.

C-krav

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00
www.oslomet.no

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!