Skolerettet utdanningsvitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
13 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Skolerettet utdanningsvitenskap

Har du grunnskolelærerutdanning og vil spesialisere deg innen skolefaglig og pedagogisk arbeid? Dette Mastermet har flere fordypningsmuligheter og gir deg kunnskap som er relevant for blant annet undervisning, forskning og utdanningsledelse.

Studiet bygger på grunnskolelærerutdanningen og styrker din faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse. Denne kompetansen er relevant for deg som vil jobbe med undervisning og veiledning, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, og faglig og administrativ ledelse i grunnopplæringen.

Fordypningen fra grunnutdanningen din danner grunnlaget for videre fordypning i dette masterstudiet.

Ved opptak søker du deg inn på ønsket fagfordypning blant skolefagene:

 • Engelsk
 • KRLE
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Musikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Begynneropplæring
 • Norsk tegnspråk

Eller blant fordypningene:

 • Profesjonspedagogikk
 • Spesialpedagogikk
 • Utdanningsledelse

Ved fullført studium behersker du relevant vitenskapsteori og metodologi innen skolerettet utdanningsvitenskap. Du får også fordypet kunnskap innen ditt fagfelt.

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan bidra med ny forskning innen fagfeltet ditt, samt at du lærer deg å formidle egen og andres forskning med faglig integritet og etisk bevissthet.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!