Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
1 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettstudier

Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet

Seksuell helse som ressurs er et tema mange profesjoner mangler kunnskap om. Det kan være til hinder for god seksuell helse, seksuelle rettigheter og utvikling av best mulig helse.

Utdanningens formål er å styrke studentenes forståelse for og kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, samt rettigheter knyttet til dette området (SRHR ). Denne kunnskapen er relevant for helsefremming gjennom hele livsløpet.

Studiet vil gi studenter med ulik faglig bakgrunn en felles forståelse av problemområdene og nødvendigheten av en bred tilnærming til feltet.

Emnet vil vektlegge seksuell helse som en ressurs og fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold. Det vil også forklare hvordan SRHR forstås i nordisk kontekst.

Emnet vil gi studenten forståelse for definisjoner, lover, begreper og uttrykksformer innenfor SRHR og tilrettelegge for diskusjoner av SRHR.

I emnet behandles grunnleggende begreper som positiv seksualitet, seksualvennlig miljø, nytelse, seksuell folkeskikk og jus knyttet til temaet seksualitet. Etiske aspekter og relasjonen mellom involverte parter vil gjennomgående bli drøftet.

Emnet vil gi studentene mulighet til å drøfte forskning og ny kunnskap i forhold til seksualitetens vilkår gjennom livsløpet. I tillegg vil refleksjon og diskusjon om frihet, autonomi, trygghet og samfunnsperspektiv vektlegges. Studentene vil bli utfordret på egne holdninger, profesjonsholdninger, og etiske og juridiske aspekter ved disse. Studentene vil få kjennskap til ulike retninger, paradigmer og normer innenfor SRHR.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!