Vis studentum.no som: Mobil

Rehabilitering og habilitering - Master

OsloMet – storbyuniversitetet

Rehabilitering og habilitering - Master

Master i rehabilitering og habilitering

Masterstudiet for deg som er interessert i klinisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning innen (re)habilitering. Her vil du bli del av et aktivt læringsmiljø som vil gi deg mulighet for ulike karriereveier innen rehabiliteringspraksis. Studiet er tverrfaglig og du møter medstudenter og ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse.

Hva lærer du? 

Gjennom masterstudiet i rehabilitering og habilitering utvikler du en forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling. Du får innsikt i hvordan organisatoriske og samfunnsmessige forhold setter rammer for individuelle (re)habiliteringsprosesser og profesjonelt arbeid.

Utdanningen gir deg kompetanse til å samordne og legge til rette for tiltak og samhandling gjennom kritisk refleksjon over teori og praksis. Du får en nyansert forståelse av (re)habilitering som et fag- og virksomhetsområde. Denne forståelsen kan du bruke i utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring ut fra behov og rettigheter hos mennesker som etterspør (re)habilitering.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller tilsvarende og to års relevant yrkespraksis.

C-Krav

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng. 

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!