Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid - master

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master, 2 år
Oslo
2 år
Deltid
Ja

Om utdanningen

Trenger du mer kompetanse og fordypning innen psykisk helsearbeid? Kanskje ønsker du å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter innen psykisk helsevern? Masterstudiet i psykisk helsearbeid gir deg en dypere forståelse av og kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.

Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Psykisk helsearbeid er ment å tjene pasienter/brukere, pårørende, nærmiljø og samfunn. Hovedfokus i masterstudiet er å fremme psykiske helse samt å lindre psykisk lidelse.

Fra høsten 2018 tilsvarer de første 60 studiepoengene i masterstudiet videreutdanningen i psykisk helsearbeid. I tillegg har masteren disse emnene:

 • Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid (10 studiepoeng )
 • Valgfrie emner (20 studiepoeng )
 • Masteroppgave (30 studiepoeng )

Tildeling av praksisplass

Praksisstudiet skal primært gjennomføres på steder som er tilknyttet OsloMet gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Det er ikke tillat å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke. Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med universitetet og etter inngåtte avtaler. Dersom studenten ønsker å gjennomføre praksisstudiet på andre steder, må dette søkes om og godkjennes av OsloMet, og studenten må selv dekke alle utgifter knyttet til dette. Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, egen enhet, post eller tilsvarende.

Opptakskrav/Søknad

 • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå eller tilsvarende realkompetanse
 • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

Har du en videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan av 2005?

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!