Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid - Master

OsloMet – storbyuniversitetet

Psykisk helsearbeid - Master

Psykisk helsearbeid

Er du helse- og sosialarbeider og vil lære mer om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser? Dette kliniske masterstudiet gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, forskningsinstitusjoner, høyskoler og universiteter.

Hva lærer du? 

Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper. Du opparbeider deg også kunnskap om hva som skal til for å hindre stigmatisering og sosial utstøting.

Studiet gir deg kunnskap om menneskets biologiske, psykiske og sosiale dimensjoner knyttet til psykisk helse og psykisk lidelse. Det legges vekt på å utvikle relasjons- og omsorgskompetanse.

Du som fagperson får mulighet til å integrere den faglige og personlige erfaringen din med en teoretisk og praktisk forståelsesramme. Studiet har en praksisnær tilnærming hvor kritisk og etisk refleksjon er sentralt.

Opptakskrav/Søknad

 • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå.
 • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

C-Krav

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!